Listování
od 

Inventarizace (2.etapa řešení) a hodnocení současné radiaoaktivní zátěže z bývalé průzkumné a těžební činnosti na Trutnovsku, Náchodsku a Broumovsku / Dědáček, Karel, 1946-, Gnojek, Ivan, Mutlová, Alena -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997 -- ISBN 80-7212-054-9 -- s. 30-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Inventarizace a možnosti využití odpadů z rudného hornictví / Bížová, Monika -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 1990, sborník sekce Z: Využívání druhotných surovin -- s. 125-133
Zdroj: ČGS (UNM)
Inventarizace nebezpečných geodynamických jevů v oblasti Sébaco (Nicaragua) a vymezení území náchylných k jejich opakování / Baldík, Vít, Baroň, Ivo, Klimeš, Jan -- In: Svahové deformace a pseudokras 2009. Elektronický sborník referátů z konference, 13.-15. 5.2009 ve Vsetíně -- ISBN _ -- 15
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Inventarizace některých geomorfologických forem v Českém ráji / Mertlík, Jan -- In: Geomorfologický sborník 1 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 : příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11. 6. 2002 v Brně -- ISBN 80-210-2974-9 -- s. 94
Zdroj: ČGS (UNM)
Inventarizace svahových deformací v Bílých Karpatech v oblasti Velké Javořiny a Lopeníku / Kirchner, Karel, 1951-, Máčka, Zdeněk, 1973-, Roštínský, Pavel -- In: Svahové deformace a pseudokras 2007 : sborník referátů a prezentací z konferenceaIvo Baroň, Jan Klimeš, Dagmar Kašperáková (eds.) -- CD-ROM
Zdroj: ČGS (UNM)
Inventarizační malakozoologický výzkum PR Bažantnice u Pracejovic (jižní Čechy, okres Strakonice) / Hlaváč, Jaroslav -- In: Malacologica Bohemoslovaca (Československá slimač). 2 -- s. 31-36
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Inventarizační průzkumy reliktů blanické brázdy na Vlašimsku (perm, spodní autun) : 13-33 Benešov, 23-11 Vlašim / Bouček, Milan, Kraft, Lukáš, Pokorný, Richard -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 33-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Inventory and evaluation of the contemporary radioactivity originated during the former mining activities in the Trutnov and the Náchod districts
Inventory maps and modelling of slope movements using Arc View software / Cardinali, M., Guzzetti, F., Klimeš, Jan -- In: Geoinformatika -- s. 59-67
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Inventory maps and modelling of slope movements using ArcView software / Klimeš, Jan -- In: Geomorfologický sborník 1 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 : příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11. 6. 2002 v Brně -- ISBN 80-210-2974-9 -- s. 62-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Inventory of Barremian-Albian Dinoflagellate cysts of the Silesian Unit in the Outer Western Carpathians (Czech Republic) / Skupien, Petr -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- No. zvl.č. (1997), p. 34-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Inventory of caves of the Czech Karst, state as of October 1, 2003
Inventory of caves of the Czech Karst, state as of October 1, 2005
Inventory of caves of the Czech Karst: Supplements and changes during the period from October 1, 2005 to October 1, 2007
Inventory of caves of the Czech Karst: Supplements and changes during the period from October 1, 2007 to October 1, 2009
The inventory research of the relicts of Blanice furrow near Vlašim (Permian, Lower Autunian)
Inverse Analysis for estimating some Characteristics of Stress Fields and Effective Installation of Bolt Reinforcement / Malík, Josef, Martinec, Petr -- In: Ankerausbau im Bergbau. Vorträge anlässlich des fünften internationalen Kolloquiums -- s. 413-423
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Inverse analysis of exploratory adits of Dobrovskeho tunnel - the influence of constitutive model
Inverse ductile thinning via lower crustal flow and fold-induced doming in the West Carpathian Eo-Alpine collisional wedge / Jeřábek, Petr, Lexa, Ondrej, Plašienka, Dušan, Schulmann, Karel -- In: Tectonics -- ISSN 0278-7407 -- Roč. 31, č. TC5002 (2012), 26
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Inverse ductile thinning via lower crustal flow and fold-induced doming in the West Carpathian Eo-Alpine collisional wedge / Jeřábek, Petr, Lexa, Ondrej, Plašienka, Dušan, Schulmann, Karel -- In: Tectonics -- ISSN 0278-7407 -- Roč. 31, č. 5 (2012), 26
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF