Listování
od 

Inversion for anisotropy from non-double-couple mechanisms of micro-earthquakes induced during the 2000 injection experiment at the KTB site, Germany / Bohnhoff, M., Jechumtálová, Zuzana, Kolář, Petr, Šílený, Jan, Vavryčuk, Václav -- In: Seismic waves in complex 3-D structure. Report 16 -- s. 247-281
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Inversion for parameters of tensile earthquakes / Vavryčuk, Václav -- In: Journal of Geophysical Research -- ISSN 0148-0227 -- Roč. 106, B8 (2001), s. 16339-16355
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Inversion for weak triclinic anisotropy from acoustic axes / Vavryčuk, Václav -- In: Wave Motion -- Roč. 50, č. 8 (2013), s. 1271-1282
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Inversion of shear-wave polarizations to retrieve 3-D anisotropic structure of the continental lithosphere / Babuška, Vladislav, Plomerová, Jaroslava, Šílený, Jan -- In: Annales Geophysicae -- Roč. 13, Supplement 1 (1995), s. 50
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Inversion of shear-wave polarizations to retrieve 3-D anisotropy of continental lithosphere / Plomerová, Jaroslava, Šílený, Jan -- In: IUGG 21st General assembly. Abstracts -- s. B349
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Inversion of shear-wave splitting parameters to retrieve three-dimensional orientation of anisotropy in continental lithosphere / Plomerová, Jaroslava, Šílený, Jan -- In: Physics of the Earth and Planetary Interiors -- ISSN 0031-9201 -- Roč. 95, 3/4 (1996), s. 277-292
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Inversion of the Carpathian Foredeep in Moravia: Reflection seismic evidence / Tomek, Čestmír -- In: Biuletyn Państwowego instytutu geologicznego -- ISSN 0208-6603 -- Vol. 387 (1999), p. 189-190
Zdroj: ČGS (UNM)
Inversion of the geomagnetic induction data from EMTESZ experiments in NW Poland by stochastic MCMC and linearized thin sheet inversion / Červ, Václav, Kováčiková, Světlana, Menvielle, M., Pek, Josef -- In: Protokoll über das Kolloquium Elektromagnetische Tiefenforschung -- S. 126-131
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Inversion of travel times obtained during active seismic refraction experiments CELEBRATION 2000, ALP 2002 and SUDETES 2003 / Hrubcová, Pavla, Karousová, Olga, Novotný, Miroslav, Růžek, Bohuslav, Špičák, Aleš -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 51, č. 1 (2007), s. 141-164
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Inversion of travel times obtained during active seismic refraction experiments CELEBRATION 2000, ALP 2002 and SUDETES 2003 / Hrubcová, Pavla, Karousová, O., Novotný, Miroslav, Růžek, Bohuslav, Špičák, Aleš -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 51, no. 1 (2007), p. 141-164
Zdroj: ČGS (UNM)
The inversion problems in geophysics
Inversion tectonics in the region of Kutná Hora Crystallin e s.s / Oliveriová, Dana, Synek, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1993), s. 134-136
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Inversion tectonics in the region of the Kutná Hora Crystalline s.s.
Inversion twinning in troilite / Císařová, Ivana, Drábek, Milan, Skála, Roman -- In: The American Mineralogist -- ISSN 0003-004X -- Roč. 91, č. May-June (2006), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Inversion twinning in troilite / Cisařová, I., Drábek, M., Skála, Roman -- In: American Mineralogist -- ISSN 0003-004X -- Roč. 91, 5-6 (2006), s. 917-921
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Inversion twinning in troilite / Císařová, Ivana, 1955-, Drábek, Milan, 1946-, Skála, Roman, 1967- -- In: American mineralogist -- ISSN 0003-004X -- Vol. 91, no. 5-6 (2006), p. 917-921
Zdroj: ČGS (UNM)
The invertebrate fauna of the Middle Miocene (Lower Badenian) sediments of Kralice nad Oslavou (Central Paratethys, Moravian part of the Carpathian Foredeep) / Hladilová, Šárka, 1953-, Holcová, Katarína, Kroh, Andreas, Nehyba, Slavomír, Zágoršek, Kamil -- In: Bulletin of geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Vol. 84, no. 3 (2009), p. 465-496
Zdroj: ČGS (UNM)
The invertebrate fauna of the Middle Miocene (Lower Badenian) sediments of Kralice nad Oslavou (Central Paratethys, Moravian part of the Carpathian Foredeep) / Hladilová, Šárka, Holcová, Katarína, Kroh, Andreas, Nehyba, Slavomír, Zágoršek, Kamil -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 84, č. 3 (2009), 31
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF -- NM -- UK, PřF
An invertebrate Faunula in the Kössen Beds of Starnkogel (Bad Ischl, Upper Austria) / Lobitzer, Harald, Mikuláš, Radek, 1964-, Siblík, Miloš, Szente, István -- In: Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 0378-0864 -- No. 65 (2010), p. 57-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Eine Invertebraten-Faunula in den Kössener Schichten des Starnkogels (Bad Ischl, Oberösterreich)