Listování
od 

Inversion of travel times obtained during active seismic refraction experiments CELEBRATION 2000, ALP 2002 and SUDETES 2003 / Hrubcová, Pavla, Karousová, O., Novotný, Miroslav, Růžek, Bohuslav, Špičák, Aleš -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 51, no. 1 (2007), p. 141-164
Zdroj: ČGS (UNM)
The inversion problems in geophysics
Inversion tectonics in the region of Kutná Hora Crystallin e s.s / Oliveriová, Dana, Synek, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1993), s. 134-136
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Inversion tectonics in the region of the Kutná Hora Crystalline s.s.
Inversion twinning in troilite / Císařová, Ivana, Drábek, Milan, Skála, Roman -- In: The American Mineralogist -- ISSN 0003-004X -- Roč. 91, č. May-June (2006), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Inversion twinning in troilite / Cisařová, I., Drábek, M., Skála, Roman -- In: American Mineralogist -- ISSN 0003-004X -- Roč. 91, 5-6 (2006), s. 917-921
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Inversion twinning in troilite / Císařová, Ivana, 1955-, Drábek, Milan, 1946-, Skála, Roman, 1967- -- In: American mineralogist -- ISSN 0003-004X -- Vol. 91, no. 5-6 (2006), p. 917-921
Zdroj: ČGS (UNM)
The invertebrate fauna of the Middle Miocene (Lower Badenian) sediments of Kralice nad Oslavou (Central Paratethys, Moravian part of the Carpathian Foredeep) / Hladilová, Šárka, 1953-, Holcová, Katarína, Kroh, Andreas, Nehyba, Slavomír, Zágoršek, Kamil -- In: Bulletin of geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Vol. 84, no. 3 (2009), p. 465-496
Zdroj: ČGS (UNM)
The invertebrate fauna of the Middle Miocene (Lower Badenian) sediments of Kralice nad Oslavou (Central Paratethys, Moravian part of the Carpathian Foredeep) / Hladilová, Šárka, Holcová, Katarína, Kroh, Andreas, Nehyba, Slavomír, Zágoršek, Kamil -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 84, č. 3 (2009), 31
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF -- NM -- UK, PřF
An invertebrate Faunula in the Kössen Beds of Starnkogel (Bad Ischl, Upper Austria) / Lobitzer, Harald, Mikuláš, Radek, 1964-, Siblík, Miloš, Szente, István -- In: Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 0378-0864 -- No. 65 (2010), p. 57-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Eine Invertebraten-Faunula in den Kössener Schichten des Starnkogels (Bad Ischl, Oberösterreich)
Invertebrates as geochemical monitoring objects / Boháč, Jiří, Kubizňáková, Jana, Pokarževskij, A. D., Žulidov, A. V. -- In: Geomon - International Workshop on Geochemistry and Monitoring in Representative Basins, Extended Abstracts. [Part 1] -- s. 194-196
Zdroj: ČGS (UNM)
Inverted metamorphic zonation at the SE margin of the Bohemian Massif - result of Variscan progressive overthrusting / Lardeaux, Jean-Marc, Schulmann, Karel, Štípská, Pavla -- In: Seventh meeting of the EurSeventh meeting of the European Union of Geosciences : April 4-8th 1993 Strasbourg. Terra abstracts, suppl. no. 1 -- s. 246
Zdroj: ČGS (UNM)
Inverted metamorphic zonation in a basement-derived nappe sequence, eastern margin of the Bohemian Massif / Schulmann, Karel, Štípská, Pavla -- In: Geological journal -- ISSN 0072-1050 -- Vol. 30, no. 3-4 (1995), p. 385-413
Zdroj: ČGS (UNM)
Inverted metamorphism and PTt paths in the Moravian zone / Lardeaux, Jean-Marc, Schulmann, Karel, Štípská, Pavla -- In: Styles of superposed Variscan nappe tectonics. Abstracts -- s. 59
Zdroj: ČGS (UNM)
Inverted strain zonation and large scale strain partitioning in middle crust during the nappe pile building / Ledru, Patrick, Schulmann, Karel -- In: Seventh meeting of the EurSeventh meeting of the European Union of Geosciences : April 4-8th 1993 Strasbourg. Terra abstracts, suppl. no. 1 -- s. 245
Zdroj: ČGS (UNM)
Inverzná analýza pre odhad primárneho tenzoru napätia v horskom masíve / Kolcun, Alexej, Malík, Josef -- In: Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník z 18. semináře -- S. 96-100
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Inverzni dvojčatění v troilitu
Inverzní metamorfní zonalita na jv. okraji Českého masívu - výsledek variského progresívního násunu / Lardeaux, Jean-Marc, Schulmann, Karel, Štípská, Pavla -- In: Bulletin České geologické společnosti -- Roč. 1, č. 1-2 (1993), s. 9-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Inverzní tektonika v oblasti Kutnohorského krystalinika s. s / Oliveriová, Dana, Synek, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1993), s. 166-168
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ