Listování
od 

Inverzná analýza pre odhad primárneho tenzoru napätia v horskom masíve / Kolcun, Alexej, Malík, Josef -- In: Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník z 18. semináře -- S. 96-100
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Inverzni dvojčatění v troilitu
Inverzní metamorfní zonalita na jv. okraji Českého masívu - výsledek variského progresívního násunu / Lardeaux, Jean-Marc, Schulmann, Karel, Štípská, Pavla -- In: Bulletin České geologické společnosti -- Roč. 1, č. 1-2 (1993), s. 9-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Inverzní tektonika v oblasti Kutnohorského krystalinika s. s / Oliveriová, Dana, Synek, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1993), s. 166-168
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Inverzní tektonika v oblasti kutnohorského krystalinika s.s. (13-31 Říčany, 13-32 Kolín, 13-33 Benešov, 13-34 Zruč nad Sázavou, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov) / Oliveriová, Dana, Synek, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 134-136
Zdroj: ČGS (UNM)
Inverzní úlohy v geofyzice / Častová, Nina -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: Sekce 1 - Aplikovaná matematika -- s. 9
Zdroj: ČGS (UNM)
Investice do hornictví v podmínkách zemí s transformovaným hospodářstvím z pohledu manažera báňské a investiční společnosti / Konečný, Petr -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- 47(41), č. 4 (1999), s. 8-12
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Investigating the release of gas from coals in laboratory conditions by the ÚGN AV ČR (Geonics Institute of the Czech Academy of Sciences) method
Investigating the use of weathering as a relative exposure age indicator of geomorphic events at Machu Picchu / Přikryl, Richard, Viles, Heather, Vilímek, Vít, Zvelebil, Jiří (2007) -- In: Geomorphological Variations -- ISBN 978-80-903584-6-1
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Investigation and remediation of pollution - their present status and perspectives in the Czech Republic
Investigation and survey of pseudokarst caves "Ledové sluje" in the Podyjí Ntional Park (Czech Republic)
Investigation into the Causes of the Origin of the Flash Floods in the Czech Republic / Hrádek, Mojmír, Ondráček, Stanislav -- In: Natural Hazards in the Czech Republic -- ISBN 80-901522-9-5 -- s. 112-139
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Investigation into the causes of the origin of the flash floods in the Czech Republic / Hrádek, Mojmír, Ondráček, Stanislav -- In: Natural hazards in the Czech Republic -- ISBN 80-901522-9-5 -- s. 113-139
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Investigation into the Causes of the Origin of the Flash Floods in the Czech Republic / Hrádek, Mojmír, Ondráček, Stanislav -- In: Studia geographica -- ISSN 0587-1247 -- Vol. 98 (1995), p. 112-139
Zdroj: ČGS (UNM)
Investigation methods in hydrogeology
Investigation of a railroad tunnel affected by slow landsliding / Fecker, E., Rybář, Jan, Stemberk, Josef -- In: Landslides -- ISBN 90-5410-302-7 -- s. 541-546
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Investigation of Brown and Black Coal Tars Structure by means of 1H and 13C FT HR NMR Spectroscopy / Buchtele, Jaroslav, Jiravová, H., Kozubek, E., Roubíček, V. -- In: Physica-Chemia -- Roč. 166, č. 5 (1997), s. 67-75
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Investigation of Brown and Black Coal Tars Structure by Means of 1H and 13C FT HR NMR Spectroscopy / Buchtele, Jaroslav, Jiravová, H., Kozubek, E., Roubíček, V. -- In: Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis. Physica-Chemia -- č. 5 (1997), s. 67-75
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Investigation of clayey rocks with an increased organic matter content
Investigation of Cretaceous sediments on the area of the sheet 1:50,000 Polička (14-33 Polička)