Listování
od 

Isotopic composition (O, C, Sr, and Nd) and trace element ratios (Sr/Ca, Mg/Ca) of Miocene marine and brackish ostracods from North Alpine Foreland deposits (Germany and Austria) as indicators for palaeoclimate / Janz, Horst, Vennemann, Torsten W. -- In: Palaeogeography, palaeoclimatology, palaeoecology -- ISSN 0031-0182 -- Vol. 225, no. 1-4 (2005), p. 216-247
Zdroj: ČGS (UNM)
Isotopic composition of carbon and oxygen in platform/reef carbonates of the Moravian Karst: The vertical section shows characteristic patterns related ro sedimentary sequences / Hladíková, J., Hladil, Jindřich -- In: European Palaeontological Association Workshop 2000 - Biomarkes and Stable Isotopes in Palaeontology -- s. 51-53 + 1 nečíslovaná
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Isotopic composition of carbon and oxygen in Proterozoic carbonate rocks from the surroundings of the Lill mine, Příbram
Isotopic composition of carbonates and differences in deposition environment during the Miocene lacutrine sedimentation in Krušné Hory graben / Šmejkal, Václav -- In: ZfI-Mitteilungen -- No. 85 (1984), p. 372-379
Zdroj: ČGS (UNM)
Isotopic composition of carbonates in graphite deposits in the Krumlov group, moldanubian, Bohemian massif
Isotopic composition of gra-phites and carbonates from metasediments of the Žulová Massif and calculation of metamorphism temperatures
Isotopic composition of ground water in the SW part of the Upper Silesian Coal Basin within territories of Poland and Czech Republic / Grmela, Arnošt, Labus, Krzysztof -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 50, č. 1 (2004), s. 57-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Isotopic composition of lead in Czech coals / Drahota, P., Ettler, V., Mihajlevič, M., Rohovec, Jan, Strnad, L., Šebek, O., Vonásek, F. -- In: International Journal of Coal Geology -- ISSN 0166-5162 -- Roč. 78, č. 1 (2009), s. 38-46
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Isotopic composition of lead in Czech coals / Drahota, Petr, Ettler, Vojtěch, Mihaljevič, Martin, Rohovec, Jan, Strnad, Ladislav, Šebek, Ondřej, Vonásek, Filip -- In: International Journal of Coal Geology -- ISSN 0166-5162 -- Roč. 78, č. 1 (2009), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Isotopic composition of lead in Proterozoic anoxic metasedimentary and volcanic rocks from the Bohemian Massif (Czech Republic) with metallogenetic implications / Amov, B., Pašava, Jan -- In: Chemical geology (including isotope geoscience) -- ISSN 0009-2541 -- Vol. 109, no. 1-4 (1993), p. 293-304
Zdroj: ČGS (UNM)
Isotopic composition of miocene fossils and sediments from Rohožník (Vienna basin, Slovakia) and their paleoenvironmental implications / Hladíková, Jana, Hladilová, Šárka, 1953-, Kováč, Michal, 1952- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 31, no. 1 (1999), p. 78
Zdroj: ČGS (UNM)
Isotopic composition of salt efflorescence from the non-carbonate arenites exposed in rock cities of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) / Přikryl, R., Soukupová, J., Žák, Karel -- In: Biogeomon, 4th International Symposium on Ecosystem Behaviour. Book of conference abstracts -- ISBN 0-7049-1023-3 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Isotopic composition of salt efflorescence from the non-carbonate arenites exposed in rock cities of the Bohemian Cretaceous basin (Czech Republic) / Přikryl, Richard, 1968-, Soukupová, Jana, 1966-, Žák, Karel, 1957- -- In: Biogeomon 2002 : the 4th International Symposium on Ecosystem Behaviour : August 17-21, 2002, The University of Reading, UK : book of conference abstracts -- ISBN 0-7049-1023-3 -- s. 218
Zdroj: ČGS (UNM)
Isotopic composition of salt efflorescence from the sandstone castellated rocks of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) / Novotná, M., Přikryl, R., Schweigstillová, Jana -- In: Environmental Geology -- ISSN 0943-0105 -- Roč. 58, č. 1 (2009), s. 217-225
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Isotopic composition of salt efflorescence from the sandstone castellated rocks of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) / Novotná, Miroslava, Přikryl, Richard, Schweigstillová, Jana -- In: Environmental Geology -- ISSN 0943-0105 -- Roč. 58, č. 1 (2009), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Isotopic composition of sulfur in coals of the North Bohemian brown coal basin. / Jačková, Ivana, Mach, Karel, 1964-, Žák, Karel, 1957- -- In: 8th Coal Geology Conference, Prague, June 22-27, 1998 -- s. 35
Zdroj: ČGS (UNM)
Isotopic composition of sulphidic sulphur in the graphite deposits of the Bohemian Massif / Hladíková, Jana, Kříbek, Bohdan, 1946-, Macenauer, Tomáš -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 68, no. 2 (1993), s. 65-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Isotopic Composition of Sulphur and Carbon in Graphite Deposits of the Bohemian Massif / Hladíková, Jana, Kříbek, Bohdan, 1946- -- In: Metallogeny and Anoxic Environments. Proceedings of the IVth Czech and Slovak Working Group of the International Geological Correlation Program, Project 254 (24-25 September 1991), Černá in Pošumaví -- s. 35-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Isotopic composition of sulphur carbon and oxygen from selected localities of the Jeseníky Mts
Isotopic composition of sulphur in molybdenite from the Malé Železné, Tisovec, Hnilec and Rochovce localities in the West Carpathians