Listování
od 

Izotopické složení síry, uhlíku a kyslíku vybraných lokalit Jeseníků / Aichler, Jaroslav, 1955-2008, Fojt, Bohuslav, Hladíková, Jana, Pertold, Zdeněk, Šmejkal, Václav -- In: Sborník geologických věd. Ložisková geologie, mineralogie -- ISSN 0581-9180 -- Roč. 29 (1990), s. 141-165
Zdroj: ČGS (UNM)
Izotopické složení síry v molybdenitech z Českého masívu / Drábek, Milan, Hladíková, Jana -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988 (1990), s. 23
Zdroj: ČGS (UNM)
Izotopické složení uhlíku a kyslíku jeskynních sintrů, žilných kalcitů a sedimentárních vápenců z českého krasu / Hladíková, Jana, 1942-, Lysenko, Vladimír, 1940-, Slačík, Josef, Žák, Karel, 1957- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Č. 13 (1987), s. 5-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Izotopické složení uhlíku a kyslíku karbonátových hornin tepelsko-barrandienského proterozoika a moldanubika / Hladíková, Jana, Žák, Karel, 1957- -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 53
Zdroj: ČGS (UNM)
Izotopické složení uhlíku a kyslíku v karbonátových sedimentech / Hladíková, Jana -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1981, č. 1 (1982), s. 78-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Izotopické složení uhlíku grafitu v granulitovém komplexu jižních Čech / Jačková, Ivana, Veselovský, František, Vrána, Stanislav, Žák, Karel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2010), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Izotopické složení zdrojů sulfátové kontaminace podzemních a povrchových vod v blízkosti odkaliště energetického popílku / Dubánek, Václav, Šmejkal, Václav -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 40, č. 3 (1990), s. 114-118
Zdroj: ČGS (UNM)
Izotopické studium jeskynních karbonátů z Moravského krasu / Hladíková, Jana, Kadlec, Jaroslav, Žák, Karel, 1957- -- In: Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty -- s. 18
Zdroj: ČGS (UNM)
Izotopické studium štramberských tithonských vápenců / Eliáš, Mojmír, 1932-, Eliášová, Helena, Hladíková, Jana -- In: Paleoekologie : sborník z konference Organismy a prostředí v geologické minulosti z hlediska paleoekologie, sedimentologie a geochemie (1982 : Brno, Česko) -- s. 139-140, 150-155
Zdroj: ČGS (UNM)
Izotopicky anomální vápenec z Hrabůvky a jeho srovnání s podobnými výskyty na Moravě (25-12 Hranice) / Dolníček, Zdeněk, Slobodník, Marek, 1957-, Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 9 (2002), s. 48-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Izotopicky anomální vápenec z Hrabůvky a jeho srovnání s podobnými výskyty na Moravě / Dolníček, Zdeněk, Slobodník, Marek, Zimák, Jiří -- In: Geol. Výzk. Mor. Slez. v r. 2001 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 9 (2002), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Izotopický pomer 87Sr/86Sr v baryte gemerika / Grecula, Pavol, Radvanec, Martin, Žák, Karel, 1957- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 3 (1990), s. 219-224
Zdroj: ČGS (UNM)
Izotopický poměr C12/C13 v antraxolitech hydrotermálního uranového zrudnění / Dubanský, Alois, 1929- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 28, č. 1 (1982), s. 85-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Izotopický výzkum světlých vápenců ložiska Zlaté Hory - východ / Hladíková, Jana, Rajlich, Petr, 1944-, Šmejkal, Václav -- In: Příspěvek ke geologii Jeseníků. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 33 -- s. 71-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Izotopnyj sostav kisloroda v mineralach granita massiva Bajan-Obo i v nekotorych porodach jego ekzokontakta (Mongolija)
Izotopová analýza - využití ICP-MS pro stanovení izotopových poměrů / Míková, Jitka -- In: 6. kurz ICP spektrometrie -- ISBN 978-80-904539-1-3 -- 10
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Izotopová geochemie a geochronologie skarnu ze Slatiny (24-33 Moravský Krumlov) / Janoušek, Vojtěch, 1968-, Pertold, Zdeněk, Pertoldová, Jaroslava -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 53-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Izotopová geochemie a geochronologie skarnu ze Slatiny / Janoušek, Vojtěch, Pertold, Z., Pertoldová, Jaroslava -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2000), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Izotopové analýzy kyslíka a uhlíka vo foraminiferách karpatu z vrtu LKŠ-1 (juhoslovenská panva)
Izotopově anomální sedimentární karbonátová hornina z Domašova n. Bystřicí (kulm Nízkého Jeseníku) : 25-11 Hlubočky / Dolníček, Zdeněk, Malý, Karel, 1970- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 12 (2005), s. 49-51
Zdroj: ČGS (UNM)