Listování
od 

Izotopová analýza - využití ICP-MS pro stanovení izotopových poměrů / Míková, Jitka -- In: 6. kurz ICP spektrometrie -- ISBN 978-80-904539-1-3 -- 10
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Izotopová geochemie a geochronologie skarnu ze Slatiny (24-33 Moravský Krumlov) / Janoušek, Vojtěch, 1968-, Pertold, Zdeněk, Pertoldová, Jaroslava -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 53-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Izotopová geochemie a geochronologie skarnu ze Slatiny / Janoušek, Vojtěch, Pertold, Z., Pertoldová, Jaroslava -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2000), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Izotopové analýzy kyslíka a uhlíka vo foraminiferách karpatu z vrtu LKŠ-1 (juhoslovenská panva)
Izotopově anomální sedimentární karbonátová hornina z Domašova n. Bystřicí (kulm Nízkého Jeseníku) : 25-11 Hlubočky / Dolníček, Zdeněk, Malý, Karel, 1970- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 12 (2005), s. 49-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Izotopové složení kyslíku v minerálech granitu masivu Bajan Obo a v některých horninách jeho exokontakru (Mongolsko) / Pertoldová, Jaroslava, Pudilová, Marta -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1982, č. 3 (1983), s. 257-265
Zdroj: ČGS (UNM)
Izotopové složení lithia ve vulkanitech Českého ráje a Doupovských hor / Magna, Tomáš, Rapprich, Vladislav -- In: Sborník Západočeského muzea v Plzni. Příroda -- ISSN 0232-738X -- Roč. 116, č. 3 (2012), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Izotopové složení organického uhlíku replikovaných rašelinných jader ze tří středoevropských vysokopoložených rašelinišť
Izotopové složení podzemních vod v jihozápadní části hornoslezské uhelné pánve na území Polska a České republiky
Izotopové složení síry v sulfidech a uhlíku a kyslíku v karbonátech z mafických žilných hornin české části Krušných hor / Holub, F., Jačková, Ivana, Novák, J., Štemprok, F., Veselovský, František, Žák, Karel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2001), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Izotopové složení síry v sulfidech, uhlíku a kyslíku v karbonátech z mafických žilných hornin české části Krušných hor / Holub, František V., Jačková, Ivana, Novák, Jiří K., Štemprok, Miroslav, Veselovský, František, Žák, Karel, 1957- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 111-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Izotopové složení síry v sulfidech, uhlíku a kyslíku v karbonátech z mafických žilných hornin české části Krušných hor / , Jačková Ivana, Holub, František V., Novák, Jiří K., Štemprok, Miroslav, Žák, Karel (2001) -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISBN 80-7075-523-7 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 106-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Izotopové složení uhlíku a kyslíku proterozoických karbonátových hornin z okolí bývalého dolu Lill u Příbrami / Žák, Karel (1999) -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Izotopové složení uhlíku a kyslíku proterozoických karbonátových hornin z okolí bývalého dolu Lill u Příbrami / Žák, Karel, 1957- -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 28-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Izotopové složení uhlíku a kyslíku silurských a devonských sedimentů Barrandienu / Hladíková, J., Hladíková, Jana, Hladil, Jindřich, Hladil, Jindřich, 1953-, Kříbek, B., Kříbek, Bohdan, 1946- -- In: Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty -- s. 13
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ -- ČGS (UNM)
Izotopové zloženie kyslíka a uhlíka vybraných vápencov a dolomitov mezozoika a terciéru Slovenska
Izotopové zloženie síry molybdenitu z lokalít Malé Železné, Tisovec, Hnilec a Rochovce v Západných Karpatoch / Stankovič, Jozef -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 6 (1990), s. 551-554
Zdroj: ČGS (UNM)
Izotopové zloženie uhlíka a kyslíka karbonátov listvenitov z ložiska Rudňany a jeho význam pre poznanie genézy ložiska. (Abstrakt přednášky) / Ivan, Peter, Šmejkal, Václav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 5 (1988), s. 480
Zdroj: ČGS (UNM)
Izotopový záznam klimatických změn v posledních 500 letech zachycený v karbonátovém sintru středověkého dolu v Kutné Hoře / Cílek, Václav, Cílek, Václav, jr., Hladíková, J., Hladíková, Jana, Žák, K., Žák, Karel, 1957- -- In: Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty -- s. 14
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ -- ČGS (UNM)