Listování
od 

Izotopové složení síry v sulfidech, uhlíku a kyslíku v karbonátech z mafických žilných hornin české části Krušných hor / Holub, František V., Jačková, Ivana, Novák, Jiří K., Štemprok, Miroslav, Veselovský, František, Žák, Karel, 1957- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 111-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Izotopové složení síry v sulfidech, uhlíku a kyslíku v karbonátech z mafických žilných hornin české části Krušných hor / , Jačková Ivana, Holub, František V., Novák, Jiří K., Štemprok, Miroslav, Žák, Karel (2001) -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISBN 80-7075-523-7 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 106-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Izotopové složení uhlíku a kyslíku proterozoických karbonátových hornin z okolí bývalého dolu Lill u Příbrami / Žák, Karel (1999) -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Izotopové složení uhlíku a kyslíku proterozoických karbonátových hornin z okolí bývalého dolu Lill u Příbrami / Žák, Karel, 1957- -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 28-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Izotopové složení uhlíku a kyslíku silurských a devonských sedimentů Barrandienu / Hladíková, J., Hladíková, Jana, Hladil, Jindřich, Hladil, Jindřich, 1953-, Kříbek, B., Kříbek, Bohdan, 1946- -- In: Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty -- s. 13
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ -- ČGS (UNM)
Izotopové zloženie kyslíka a uhlíka vybraných vápencov a dolomitov mezozoika a terciéru Slovenska
Izotopové zloženie síry molybdenitu z lokalít Malé Železné, Tisovec, Hnilec a Rochovce v Západných Karpatoch / Stankovič, Jozef -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 6 (1990), s. 551-554
Zdroj: ČGS (UNM)
Izotopové zloženie uhlíka a kyslíka karbonátov listvenitov z ložiska Rudňany a jeho význam pre poznanie genézy ložiska. (Abstrakt přednášky) / Ivan, Peter, Šmejkal, Václav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 5 (1988), s. 480
Zdroj: ČGS (UNM)
Izotopový záznam klimatických změn v posledních 500 letech zachycený v karbonátovém sintru středověkého dolu v Kutné Hoře / Cílek, Václav, Cílek, Václav, jr., Hladíková, J., Hladíková, Jana, Žák, K., Žák, Karel, 1957- -- In: Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty -- s. 14
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ -- ČGS (UNM)
Izotopske analize in izvor CO2 v nekterih Moravskih jamah
Izotopy kyslíku a uhlíku vápnitých sedimentů kelčského vývoje slezské jednotky / Bubík, Miroslav, Skupien, Petr, Smaržová, Alexandra -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 16, č. podzim (2009), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Izotopy kyslíku ve vysoce frakcionovaném granitovém systému Podlesí v Krušných horách, Česká republika
Izotopy kyslíku z konodontů indikují klimatické ochlazení v siluru (Lau event)pražské pánve
Izotopy neodymu ve spodně paleozoických bazaltoidech Barrandienu (tepelsko-barrandienská jednotka, Český masiv) (12-32 Zdice, 12-41 Beroun) / Frýda, Jiří, Vokurka, Karel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 87
Zdroj: ČGS (UNM)
Izotopy radia termálních minerálních vod v Karlových Varech : Interpretace vztahu vody k okolní hornině / Bruthans, Jiří, Goliáš, Viktor, Procházka, Radek, Řanda, Zdeněk, Třískala, Zdeněk, Vylita, Tomáš, Žídková, Veronika -- In: Sborník 10. Česko-Slovenského mezinárodního hydrogeologického kongresu -- ISBN 978-80-248-2026-2 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Izotopy S,C,O,Sr a metamorfno-hydrotermálny model žilnej mineralizácie gemerika / Bartalský, Boris, Grecula, Pavol, Radvanec, Martin, Žák, Karel, 1957- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 2 (1991), s. 95-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Izotopy sery v suľfidach iz gornych porod verchnego proterozoja Čechii
Izotopy síry, uhlíku a kyslíku na vybraných lokalitách Barrandienského proterozoika / Breiter, Karel, 1956-, Hladíková, Jana, 1942-, Pašava, Jan, 1957-, Šmejkal, Václav -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 61, č. 6 (1986), s. 339-348
Zdroj: ČGS (UNM)
Izotopy síry v sulfidech a sulfátech / Kříbek, Bohdan, Žák, Karel (2005) -- In: Uranové ložisko Rožná. Model pozdně variských a povariských mineralizací -- ISBN 80-7075-629-2
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)