Listování
od 

Izotopy síry, uhlíku a kyslíku na vybraných lokalitách Barrandienského proterozoika / Breiter, Karel, 1956-, Hladíková, Jana, 1942-, Pašava, Jan, 1957-, Šmejkal, Václav -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 61, č. 6 (1986), s. 339-348
Zdroj: ČGS (UNM)
Izotopy síry v sulfidech a sulfátech / Kříbek, Bohdan, Žák, Karel (2005) -- In: Uranové ložisko Rožná. Model pozdně variských a povariských mineralizací -- ISBN 80-7075-629-2
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Izotopy síry v sulfidech z hornin českého svrchního proterozoika / Hladíková, Jana, 1942-, Mrázek, Pavel, 1936- -- In: Sborník geologických věd. Ložisková geologie-mineralogie -- ISSN 0581-9180 -- Č. 28 (1988), s. 111-140
Zdroj: ČGS (UNM)
Izotopy Sr některých trachytických a jim příbuzných hornin severních Čech
Izotopy strocia z hranice silur-devon
Izotopy stroncia a neodymu v amfibolech pestré skupiny moldanubika v okolí Chýnova (23-13 Tábor) / Janoušek, Vojtěch, 1968-, Vokurka, Karel, Vrána, Stanislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 80-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Izotopy stroncia a neodymu v amfibolitech pestré skupiny moldanubika v okolí Chýnova / Janoušek, Vojtěch, 1968-, Vokurka, Karel, Vrána, Stanislav -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 35-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Izotopy uhlíku, dusíku a stroncia v kosterním souboru z neolitického sídliště ve Vedrovicích (Česká republika)
Izotopy uhlíku v organické hmotě spodnokřídových sedimentů slezské jednotky (Vnější Západní Karpaty, Česká republika) : (25-23 Rožnov pod Radhoštěm) / Skupien, Petr, Smaržová, Alexandra -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 (2010), s. 252-255
Zdroj: ČGS (UNM)
Izotopy uhlíku v organické hmotě svrchnokřídových sedimentů slezské jednotky / Skupien, Petr, Smaržová, Alexandra -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 16 (2009), s. 75-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Izotopy vodíku a kyslíku v silikátech a křemeni / Kříbek, Bohdan, Pudilová, Marta, Žák, Karel (2005) -- In: Uranové ložisko Rožná. Model pozdně variských a povariských mineralizací -- ISBN 80-7075-629-2
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Izotopy vodíku a kyslíku v silikátech a křemeni / Kříbek, Bohdan, Pudilová, Marta, Žák, Karel (2005) -- In: Uranové ložisko Rožná. Model pozdně variských a povariských mineralizací. -- ISBN 80-7075-629-2
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Izučenije cirkonov kak indikatora petrogenezisa nekotorych granotoidnych porod dolniegi Šlonska
Izučenije častično neuporjadočennych struktur natrolitov s pomošč'ju infrakrasnych absorbcionnych spektrov
Izučenije izotopnogo efekta H-D v uranovych sljudkach s pomoč'ju infrakrasnoj spektroskopii
Izučenije kinetiki degidratirovanija prirodnogo ceolita šabazita
Izučenije massoperenosa agrochimikatov v zone aeracii Češskogo melovogo bassejna / Beneš, Václav, Pěkný, Vladimír, Vrba, Jaroslav -- In: 27th International Geological Congress, Moscow 4 - 14 August 1984 : abstracts, Volume VII, sections 13 to 16 -- s. 364-365
Zdroj: ČGS (UNM)
Izučenije rastvorenija obsidiana iz Zemplina, vostočnaja Slovakija
Izučenije sostava borata železa (III) i jego adsorbcionnych svojstv
Izučenije sostava i adsorbcionnych svojstv boratov Co(II)