Listování
od 

Jáchymovské hornictví a jáchymovské doly / Horák, Vladimír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 3 (2000), s. 163-186
Zdroj: ČGS (UNM)
Jáchymovské nerosty v dějinách mineralogie / Bohatý, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 3 (2000), s. 211-229
Zdroj: ČGS (UNM)
Jáchymovský smolinec a kovové radium (Variant.)
Jáchymovský uraninit a Marie Curie-Sklodowská / Kašpar, Pavel, 1943- -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Rozpravy z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 40 (215), s. 5-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Jacutingait, paladiové zlato a Pd-selenid v Cu-zrudnění z karbonských sedimentů od Košťálova u Semil (podkrkonošská pánev) / Böhmová, Vlasta, Malec, Jan, Prouza, Vladimír, Veselovský, František -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 45, č. podzim (2012), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Jacutingait, paladiové zlato a Pd-selenidy v Cu-zrudnění z karbonských sedimentů od Košťálova u Semil (podkrkonošská pánev) / Böhmová, Vlasta, Malec, J., Prouza, V., Veselovský, F. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2011, podzim (2012), s. 189-192
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Jacutingaite, palladian gold and Pd-selenide in the copper ore from Carboniferous sediments by Košťálov near Semily (Krkonoše Piedmont Bassin, Czech Republic)
Jacutingaite, Pt HgSe , a new platinum-group mineral from the Caue iron-ore deposit, Itabira District, Minas Gerais, Brazil / Cabral, Alexandre, Drábek, Milan, Drahokoupil, Jan, Galbiatti, Henry, Haloda, Jakub, Laufek, František, Lehmann, Bernd, Sidorinová, Tamara, Vymazalová, Anna -- In: Canadian Mineralogist -- ISSN 0008-4476 -- Roč. 50, č. 2 (2012), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Jaderná fúze: vzdálená naděje / Petáková, Zdeňka -- In: Krásná paní: sluneční měsíčník Žofie Kanyzové -- ISSN 1214-2166 -- Roč. 5, č. 10 (2007)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Jaderné elektrárny v přírodním prostředí : část 2 / Chytil, Ivo, Cihlář, Miroslav -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 11, č. 5 (1986), s. 296-300
Zdroj: ČGS (UNM)
Jaderné elektrárny v přírodním prostředí. Část 3, Vliv na půdu / Novák, Václav, 1945- -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 11, č. 6 (1986), s. 353-356
Zdroj: ČGS (UNM)
Jádro a jadérko Země: perspektiva kosmická / Jakeš, Petr, 1940-2005 -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 71, č. 2 (1992), s. 73-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Jadrová energetika a životné prostredie / Parimucha, František -- In: Životné prostredie -- ISSN 0044-4863 -- Roč. 25, č. 6 (1991), s. 329-330
Zdroj: ČGS (UNM)
Jahrbuch 1998 der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina (Variant.)
Jahrestagung der Paläontologischen Gessellschaft (Variant.)
Jak budeme nazývat metamorfované horniny? / Dudek, Arnošt, 1928- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 1 (1993), s. 20-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Jak bylo v San Diegu aneb 31. mezinárodní uživatelská konference Esri / Kondrová, Lucie -- In: ARC Revue -- ISSN 1211-2135 -- Roč. 3/2011, č. březen (2011)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Jak chtěli erebosáci ukrást jeskyňářům důl (o jehož zpřístupnění se již kdysi marně pokoušel Jára Cimrman / Jirásek, Václav -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví. 27 -- Roč. 154 (1998), s. 72-77; 93
Zdroj: ČGS (UNM)
Jak dál s českým uranem - zajišťuje současná těžba uranu v České republice potřeby našich jaderných elektráren? / Michálek, Bedřich -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 16, č. 3 (2009), s. 3-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Jak dál v geologii? / Vacek, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 9 (1990), s. 287-288
Zdroj: ČGS (UNM)