Listování
od 

Jílové minerály fluviálních sedimentů severní části Moravského krasu (24-32, Protivanov) / Vít, Jan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 9-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Jílové minerály svahových sedimentů vybraných hlubokých svahových deformací na Vsetínsku (25-23 Rožnov, 25-41 Vsetín) / Baroň, Ivo, Cílek, Václav, jr., Melichar, Rostislav, Melka, Karel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10 (2002)
Zdroj: ČGS (UNM)
Jílové minerály svahových sedimentů vybraných hlubokých svahových deformací na Vsetínsku / Baroň, Ivo, Cílek, Václav, Melichar, Rostislav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2002 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10, č. září (2003), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Jílové minerály svahových sedimentů vybraných hlubokých svahových deformací na Vsetínsku / Baroň, I., Cílek, Václav, Melichar, R., Melka, Karel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10, - (2003), s. 89-91
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Jílové minerály štýrských příkrovů v jižní čísti ostravsko-karvinského revíru / Klika, Zdeněk, 1943-, Kus, Čestmír, Uher, Antonín -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 35, č. 2 (1990), s. 155-169
Zdroj: ČGS (UNM)
Jílové near Prague - historical most significant gold deposit in Bohemia
Jílové-Sněžník fluorite deposit near Děčín / Fengl, Milan -- In: Ore mineralization of the Krušné hory Mts. (Erzgebirge): excursion Guide -- ISBN 80-7075-189-4 -- s. 113-118
Zdroj: ČGS (UNM)
Jílové suroviny z hlediska metodiky jejich laboratorního výzkumu / Melka, Karel, 1930- -- In: Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí : seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK -- s. 79-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Jílové u Prahy - historicky nejvýznamnější ložisko zlata v Čechách / Litochleb, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 49-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Jílovské pásmo a boninity / Fediuk, František, 1929- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12 (2004), s. 51-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Jílovský zlatonosný revír - minulost a současnost / Litochleb, Jiří, 1948- -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce T, Tradice a historické památky českého hornictví -- s. 1-8, T 27
Zdroj: ČGS (UNM)
Jíly a jílovce jižních Čech : lokality Borovany, Blana a Klikov / Belej, Cyril, Lubina, Otomar, Vtělenský, Jiří -- In: Sborník geologických věd. Technologie-geochemie -- ISSN 0036-5300 -- Č. 21 (1986), s. 9-179, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Jíly a jílovce jižních Čech : ložisko Slavošovice / Belej, Cyril, Vtělenský, Jiří -- In: Sborník geologických věd. Technologie-geochemie -- ISSN 0036-5300 -- Č. 23 (1988), s. 9-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Jíly západních Čech - oblast chebské pánve / Hartman, Vladislav, Šantrůček, Pravoslav, Vtělenský, Jiří -- In: Sborník geologických věd. Technologie, geochemie -- ISSN 0036-5300 -- Roč. 25 (1990), s. 9-228
Zdroj: ČGS (UNM)
Jincelites vogeli gen. et sp. nov. (Hyolitha) from the Cambrian of the Czech Republic (Příbram-Jince Basin, Teplá-Barrandian region) / Fatka, Oldřich, 1957-, Micka, Václav, Szabad, Michal, Valent, Martin -- In: Bulletin of geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Vol. 84, no. 1 (2009), p. 179-184
Zdroj: ČGS (UNM)
Jincelites vogeli gen. et sp. nov. (Hyolitha) from the Cambrian of the Czech Republic (Příbram-Jince Basin, Teplá-Barrandian region) / Fatka, Oldřich, Micka, Václav, Szabad, Michal, Valent, Martin -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 84, č. 1 (2009), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM -- UK, PřF
Jindřich Štelcl / Staněk, Josef -- In: Osobnosti Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity -- ISBN 80-210-1626-4 -- s. [1-4]
Zdroj: ČGS (UNM)
Jirásek quarry at Běloves near Náchod
Jiráskova geologická mapa Krkonoš / Bartoš, Miloslav, Pošmourný, Karel, 1938- -- In: Krkonoše -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 34, č. 5 (2001), s. 24-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Jiráskův lom a Dračí díra v Bělovsi u Náchoda / Doubek, Zdeněk -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 6 (1996), s. 381-384
Zdroj: ČGS (UNM)