Listování
od 

Jódo-brómové vody Slovenska / Franko, Ondrej, 1931-, Michalíček, Miroslav -- In: Západné Karpaty. Séria hydrogeológia a inžinierska geológia -- ISSN 0139-7583 -- Č. 4 (1982), s. 97-133
Zdroj: ČGS (UNM)
Jodretention im Boden und auf den Modellbodensorbenten
Johan Gadolin / Závětová, Milena -- In: Československý časopis pro fyziku -- ISSN 0009-0700 -- Roč. 45, č. 1 (1995), s. 66
Zdroj: ČGS (UNM)
Johann Anton Stolz. 220 let od narození geologa, lékaře a filantropa (11.6.1778-17.8.1855) / Ulrych, Jaromír -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 77, č. 12 (1998), s. 707
Zdroj: ČGS (UNM)
Johann Anton Stolz / Ulrych, Jaromír -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 77, č. 12 (1998), s. 707
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Johann Baprtist Bohadsch (1724-1768) - ein früher naturwissenschafticher Erforscher des Salzkammerguts / Lobitzer, Harald, Pošmourný, Karel, 1938- -- In: Berichte der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 1017-8880 -- Jg. 56 (2001)
Zdroj: ČGS (UNM)
Johann Baptist Bohadsch (1724-1768) - a late scientific worker in the Salzkammergut region
Johann Baptist Bohadsch (1724-1768) - ein früher naturwissenschaltlicher Erforscher des Salzkammerguts / Lobitzer, Harald, Pošmourný, Karel -- In: Geschichte der Erdwischenschaften 3. Symposium Hallstatt 2001 -- ISBN 1017-8880
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Johann Jokély - a pioneer of Krkonoše Mts. geology
Johann Jokély - průkopník geologie Krkonoš / Cernajsek, Tillfried, Pošmourný, Karel, 1938- -- In: Krkonoše -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 31, č. 1 (1998), s. 22-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Johann Nepomuk Lang von Handstadt (1770-1842)
Johann Wilshowitz died 50 years ago
Johann Wolfgang von Goethe: "Brunnengast, geolog und Spaziergänger" - erdwissenschaftliche Beobachtungen in Böhmen / Fejfar, Oldřich, 1931-, Steininger, Fritz F. -- In: Schriftenreihe der Deutschen Geologischen Gesellschaft -- ISSN 0936-7063 -- Nr. 8 (1999)
Zdroj: ČGS (UNM)
Johannes Kentmann (1518-1574) a jeho sbírka nerostů / Bohatý, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 2, č. 3 (1994), s. 111-113
Zdroj: ČGS (UNM)
Johannes Kentmann and his mineral collection
Johannes Mathesius (1504-1565), historiograf jáchymovského hornictví a "otec" sběrateství nerostů / Bohatý, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 6 (2004), s. 437-449
Zdroj: ČGS (UNM)
Johannes-Mathesius Gesellschaft (Společnost Johanna Mathesia) / Bohatý, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 6 (2004), s. 483-484
Zdroj: ČGS (UNM)
Johannit z Příbrami / Černý, Pavel, Ondruš, Petr, Veselovský, František -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 312
Zdroj: ČGS (UNM)
Joint Czechoslovakia-German Democratic Republic Geotransect : Variscan and Carpathian Lithosphere Studies / Bankwitz, Peter, Čermák, Vladimír, Hurtig, E., Jakeš, Petr, 1940-2005, Tomek, Čestmír -- In: 28th International Geological Congress, Abstracts. Vol. 1 of 3 -- s. 82-83
Zdroj: ČGS (UNM)
Joint formation in granite plutons: En echelon-hackle series on mirror fringes (Examples: South Bohemian Pluton, Czech Republic) / Bahat, Dov, Bankwitz, Elfriede, Bankwitz, Peter -- In: Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft -- ISSN 0012-0189 -- Vol. 152, no. 2-4 (2001), p. 593-609
Zdroj: ČGS (UNM)