Listování
od 

Jak budeme nazývat metamorfované horniny? / Dudek, Arnošt, 1928- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 1 (1993), s. 20-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Jak bylo v San Diegu aneb 31. mezinárodní uživatelská konference Esri / Kondrová, Lucie -- In: ARC Revue -- ISSN 1211-2135 -- Roč. 3/2011, č. březen (2011)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Jak chtěli erebosáci ukrást jeskyňářům důl (o jehož zpřístupnění se již kdysi marně pokoušel Jára Cimrman / Jirásek, Václav -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví. 27 -- Roč. 154 (1998), s. 72-77; 93
Zdroj: ČGS (UNM)
Jak dál s českým uranem - zajišťuje současná těžba uranu v České republice potřeby našich jaderných elektráren? / Michálek, Bedřich -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 16, č. 3 (2009), s. 3-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Jak dál v geologii? / Vacek, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 9 (1990), s. 287-288
Zdroj: ČGS (UNM)
Jak dál v mezinárodním projektu Pangea? / Pešek, Jiří, 1936- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 11-12 (1993), s. 368
Zdroj: ČGS (UNM)
Jak dále v regionálním šlichovém výzkumu v ČSR / Duda, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 8 (1989), s. 242-244
Zdroj: ČGS (UNM)
Jak druhy vymírají / Petr, Václav -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 23 (1997), s. 54-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Jak funguje nová divočina. [Rozhovor] / Houser, P. -- In: Business World -- Roč. 9, 7-8 (2006), s. 22-25
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Jak hlodavci zdecimovali obyvatele Mexika / Cílek, Václav -- In: Lidové noviny -- Roč. 15, č. 267 (2002), s. -
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Jak hluboko s georadarem? / Hladík, Vít, Hruška, Jiří -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 2, č. 4 (1999), s. 10-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Jak hodnotit výsledky geologického průzkumu? / Soukup, Blahomil -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 11 (1988), s. 325-327
Zdroj: ČGS (UNM)
Jak je na tom Česká republika s vypouštěním nebezpečných látek do vodního prostředí / Kristová, Alena, Mičaník, Tomáš -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 46, č. 2 (2004), s. 10-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Jak ještěrka přichází o ocásek? Jak to, že se ocásek ulomí, jen když se to ještěrce "hodí"? / Roček, Zbyněk -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 75, č. 11 (1996), s. 643-643
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Jak jsem jej znal - vzpomínky na + Dr. Vladimíra Havlíčka / Vaněk, Jiří -- In: Palaeontologia Bohemiae -- ISSN 1211-8672 -- Roč. 6 (2000), s. 27-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Jak jsem znal profesora Kettnera / Petránek, Jan, 1922- -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 3-4 (1991), s. 185-190
Zdroj: ČGS (UNM)
Jak jsme začínali / Müller, Karel -- In: Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost. 1 -- s. 7-9
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Jak mořský fytoplankton ovlivňuje podnebí? / Burkartová, Kateřina -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 92, č. 5 (2013), s. 286-287
Zdroj: ČGS (UNM)
Jak oživit zkameněliny : trojrozměrná virtuální paleontologie / Dašková, Jiřina, Rahman, Imran A. -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 92, č. 2 (2013), s. 92-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Jak oživit zkameněliny / Dašková, Jiřina, Rahman, I. A. -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 92, č. 2 (2013), s. 92-94
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ