Listování
od 

Jakub Arbes slyšel v jeskyni šumění vody. Geologie Prahy / Cílek, Václav -- In: MF Dnes -- Roč. 9, č. 133 (1998), s. 3
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Jakubův důl v Ponikelských horách / Kunert, Miroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 6 (1998), s. 424-426
Zdroj: ČGS (UNM)
Jaký a jak starý byl protolit skarnů Českého masivu? / Pertold, Zdeněk, Pertoldová, Jaroslava -- In: Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca -- ISBN 978-80-89343-24-9 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Jaký osud čeká Roşia Montanu a její zlato? / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 7 (2008), s. 38-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Jaký přírodní kámen vybrat pro opravu Karlova mostu? / Přikryl, Richard -- In: Oprava Karlova mostu -- ISBN 80 86426165 -- 5
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Jakým směrem tekla Paleoberounka II.? / Jäger, Ondřej -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 18 (1993), s. 24-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Jama pod Babjim zobom / Bosák, Pavel, Mihevc, A., Pruner, Petr, Zupan Hajna, N. -- In: Hypogene speleogenesis (between theory and reality...) : guide book and abstracts -- S. 33-37
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
James Dwight Dana 1813-1895 / Staněk, Josef -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 3 (1995), s. 199-200
Zdroj: ČGS (UNM)
James Ross Island lakes - vulnerable centers of Antarctic biodiversity
The James Ross Island Volcanic Group, Antarctica: a review of volcanological and petrological features
Jamski sedimenti iz Postojnsko-Planinskega jamskega sistema (Slovenija): Priča večfaznega razvoja v epifreatični coni
Jan Běluša - 60 years old
Jan Běluša - šedesát let / Bohatý, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 5 (2000), s. 422-424
Zdroj: ČGS (UNM)
Jan Hus Bernard oslavil osmdesátku / Hyršl, Jaroslav, 1962- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 5 (2008), s. 457-460
Zdroj: ČGS (UNM)
JAN KLÁPŠTĚ: Paměť krajiny středověkého Mostecka / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 74, č. 12 (1995), s. 696-696
Typ dokumentu: recenze
Zdroj: AV ČR, GLÚ
JAN KOŘÍNEK: Staré paměti Kuttno-Horské / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 78, č. 3 (1999), s. 164-165
Typ dokumentu: recenze
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Jan Krejčí (28.2.1825 - 1.8.1887) - otec české geologie / Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 3 (2005), s. 180-181
Zdroj: ČGS (UNM)
Jan Krejčí (1825-1887) a počátky české geologie / Majer, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 6 (1995), s. 196-197
Zdroj: ČGS (UNM)
Jan Krejčí, a Czech geologist and his geographical ideas to the territory of Slovakia
Jan Krejčí / Karásek, Jaromír -- In: Osobnosti Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity -- ISBN 80-210-1626-4 -- s. [1-4]
Zdroj: ČGS (UNM)