Listování
od 

Japonská dvojčata křemene z Bolívie a Peru / Hyršl, Jaroslav, Petrov, Alfred -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 1 (2001), s. 41-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Jardamarekia enigma, a new Early Devonian tryblidioidean genus and species from Royal Creek area (Yukon Territory, Canada), with a note on the paleobiogeography of the Early Devonian of Northwestern Canada / Blodgett, R., Frýda, Jiří, Frýdová, Barbora, Lenz, A. -- In: Zootaxa - http://www.mapress.com/zootaxa/ -- ISSN 1175-5334 -- Roč. 2905, č. 2011 (2011), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Jaro na severu / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 20, č. 24 (2009), s. 55-57
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Jaromír Demek oceněný za celoživotní přínos k rozvoji katedry geografie na PřF UP v Olomouci / Martínek, Jiří -- In: Informace České geografické společnosti -- ISSN 1213-1075 -- Roč. 28, č. 1 (2009), s. 46-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Jaromír Koutek a Maroko / Skácel, Jaroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 10, č. 2 (2002), s. 92-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Jarosit z grafitového ložiska Bobrovník u Jeseníku / Gába, Zdeněk, 1939-, Zimák, Jiří -- In: Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geographica Geologica -- Roč. 28 (1989), s. 69-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Jarosit z odvalů uhelných dolů z Kladna / Žáček, Vladimír, 1962- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11 (2003), s. 215
Zdroj: ČGS (UNM)
Jarosit z uhelných odvalů z Kladna / Žáček, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11, č. 1 (2003), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Jarosite from coal waste heaps from kladno (Czech Republic)
Jarosite from graphite deposit Bobrovník near Jeseník (North Moravia, Czechoslovakia)
Jaroslav Hak šedesátníkem / Gabriel, Miroslav -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 66, č. 6 (1991), s. 328
Zdroj: ČGS (UNM)
Jaroslav Jiljí Jahn (1865-1934) / Bahenská, Marie -- In: Akademický bulletin -- ISSN 1210-9525 -- Č. 10 (2009), s. 34
Zdroj: ČGS (UNM)
Jaroslav Kokta / Staněk, Josef -- In: Osobnosti Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity -- ISBN 80-210-1626-4 -- s. [1-4]
Zdroj: ČGS (UNM)
Jaroslav Kraft and his studies of graptolites / Kraft, Petr -- In: Palaeontological workshop held in honour of Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, CSc. ( 9.4.1940-10.1.2007) : Plzeň, 17th and 18th October 2008 -- ISBN 978-80-904208-1-6 -- s. 5-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Jaroslav Kraft died / Budil, Petr, Fatka, Oldřich -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 84, č. 1 (2009), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Jaroslav Kraft died / Budil, Petr, Fatka, Oldřich -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 83, č. 1 (2009), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Jaroslav Kraft zemřel
Jaroslav Macoun 70 years old
Jaroslav Petrbok a objev Koněpruských jeskyní / Kovanda, Jiří -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 28 (2002), s. 19-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Jaroslav Petrbok and the discovery of the Koněprusy Caves