Listování
od 

Javorian Stage and Bítovian Stage - a Proposal for the Prídolí Series Subdivisions (Silurian, Prague Basin, Bohemia) / Dufka, Pavel, Jaeger, Hermann, Kříž, Jiří, 1943-, Schönlaub, Hans Peter -- In: Berichte der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 1017-8880 -- Vol. 30 (1994), p. 140-141
Zdroj: ČGS (UNM)
Javorník / Bubík, Miroslav -- In: Fossil record of agglutinated rhizopods (foraminifers, testaceans) on the territory of Czech Republic - Field trip guide of the 6th IWAF, Prague, September 1-7, 2001 -- ISBN 80-7075-527-X -- s. 80
Zdroj: ČGS (UNM)
Javoří hory v geomorfologickém výzkumu
The Javoříčko Caves
Javoříčské jeskyně / Vybíral, Stanislav -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 63, č. 4 (2008), s. 2-5
Zdroj: ČGS (UNM)
A jawed polychaete fauna from the late Ludlow Kozlowskii event interval in the Prague Basin (Czech Republic) / Eriksson, Mats, Eriksson, Mats E., Hints, Olle, Tonarová, Petra -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 87, č. 4 (2012), 20
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV) -- UK, PřF
Jazigos de ouro associados a orogenia hercínica no Maciço da Boémia (República Checa) / Correia, J. -- In: Ciencias da Terra -- Zvl.č. 3 (2003), s. 72
Zdroj: ČGS (UNM)
Jde Šumava ve stopách Krušných hor? Srovnání vlivu acidifikace / Hrkal, Zbyněk, 1957-, Zelinka, Zdeněk, 1950- -- In: Silva Gabreta : sborník vědeckých prací ze Šumavy -- ISSN 1211-7420 -- Roč. 10 (2004), s. 151-164
Zdroj: ČGS (UNM)
Je Archaeopteryx podvrh? / Chalupský, Josef -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 66, č. 4 (1987), s. 197-201
Zdroj: ČGS (UNM)
Je budoucnost inženýrské geologie temně fialová? / Rozsypal, Alexandr, 1945- -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Č. 2 (2013), s. 30-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Je čas skutečně konstantou? / Dudek, Arnošt, 1928- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 8 (2009), s. 21-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Je černé uhlí perspektivní surovina? / Buchtele, Jaroslav, Roubíček, V. -- In: 7.konference chemické technologie: Ropa - Petrochemie - Polymery -- s. 373-378
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Je dálkový průzkum použitelný při hydrogeologickém průzkumu mírného pásma? / Hrkal, Zbyněk, 1957- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 62, č. 4 (1987), s. 245-251
Zdroj: ČGS (UNM)
J.E. Hibsch - the most significant geologist of České Středohoří Mts.
Je hornictví oborem minulosti nebo budoucnosti? / Paděra, Zdeněk -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 24 -- Roč. 131 (1994), s. 40-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Je Kamencové jezero v Chomutově první zbytkovou jámou bezděčně sanovanou mokrou variantou? / Hurník, Stanislav, 1933-2005 -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (2002), s. 20-31, 2 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Je kráter Buabu impaktní strukturou? / Ševčík, Josef, 1943- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 11 (1991), s. 341-342
Zdroj: ČGS (UNM)
Je luhačovické rozhraní tektonického původu? / Plička, Miroslav, Pospíšil, Lubomil -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 4 (1989), s. 617-626
Zdroj: ČGS (UNM)
Je Mars opravdu mrtvou planetou? / Pokorný, Zdeněk -- In: Věda a život -- ISSN 0322-8258 -- Roč. 34, č. 1 (1989), s. 4-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Je možné členit nýřanské vrstvy? / Spudil, Jiří -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s. 247-252
Zdroj: ČGS (UNM)