Listování
od 

Je černé uhlí perspektivní surovina? / Buchtele, Jaroslav, Roubíček, V. -- In: 7.konference chemické technologie: Ropa - Petrochemie - Polymery -- s. 373-378
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Je dálkový průzkum použitelný při hydrogeologickém průzkumu mírného pásma? / Hrkal, Zbyněk, 1957- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 62, č. 4 (1987), s. 245-251
Zdroj: ČGS (UNM)
J.E. Hibsch - the most significant geologist of České Středohoří Mts.
Je hornictví oborem minulosti nebo budoucnosti? / Paděra, Zdeněk -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 24 -- Roč. 131 (1994), s. 40-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Je Kamencové jezero v Chomutově první zbytkovou jámou bezděčně sanovanou mokrou variantou? / Hurník, Stanislav, 1933-2005 -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (2002), s. 20-31, 2 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Je kráter Buabu impaktní strukturou? / Ševčík, Josef, 1943- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 11 (1991), s. 341-342
Zdroj: ČGS (UNM)
Je luhačovické rozhraní tektonického původu? / Plička, Miroslav, Pospíšil, Lubomil -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 4 (1989), s. 617-626
Zdroj: ČGS (UNM)
Je Mars opravdu mrtvou planetou? / Pokorný, Zdeněk -- In: Věda a život -- ISSN 0322-8258 -- Roč. 34, č. 1 (1989), s. 4-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Je možné členit nýřanské vrstvy? / Spudil, Jiří -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s. 247-252
Zdroj: ČGS (UNM)
Je možné šuranský zlom interpretovat jako horizontální posun? / Obernauer, Dušan, Pospíšil, Lubomil, Šutora, Augustín -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 6 (1988), s. 507-517
Zdroj: ČGS (UNM)
Je možno kvartovat šlichy při jejich laboratorním zpracování?
Je na Šumavě zlato? : geologický výzkum na Kašperskohorsku / Bártík, Josef -- In: Věda a život -- ISSN 0322-8258 -- Roč. 28, č. 7 (1983), s. 488-489
Zdroj: ČGS (UNM)
Je ochrana půdy nutná? : Degradace půdy v minulosti byla jedním z mnoha faktorů, které přispívaly k zániku civilizací / Janeček, Miloslav, 1941- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 75, č. 8 (1996), s. 457-462
Zdroj: ČGS (UNM)
Je odpoledne a venku prší žáby aneb Evropské větrné bouře a tornáda / Cílek, Václav -- In: Veronica. Časopis ochránců přírody -- Roč. 17, č. 2 (2003), s. 4-6
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Je odpoledne a venku prší žáby. V Evropě přibývá větrných bouří a tornád / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 13, č. 46 (2002), s. 18
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Je pokles atmosférické depozice dostatečný k regeneraci acidifikovaných půd a povrchových vod? / Hruška, Jakub, Krám, Pavel, Schwarz, O. -- In: Ovzduší 99 -- ISBN 80-210-2018-0
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Je pokles atmosférické depozice dostatečný k regeneraci acidifikovaných půdních a povrchových vod? : aplikace modelu MAGIC na povodí Lysina ve Slavkovském lese / Hruška, Jakub, Krám, Pavel, 1960- -- In: Ovzduší '99, Brno 7.-10. února 1999, Program a sborník konference -- s. 82-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Je Suessova představa rozsáhlého modanubického příkrovu jediným možným řešením geologické stavby východního okraje Českého masivu? (24-32 Brno, 24-14 Boskovice, 33-22 Vranov, 34-11 Znojmo, 34-13 Dyjákovice) / Batík, Petr, 1938- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 11-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Je útlum v našem současném hornictví tím posledním? Proč útlum v hornictví málo obohatil sbírky báňské techniky v muzeích / Nachtmann, Josef -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví. 27 -- Roč. 154 (1998), s. 9-10; 90
Zdroj: ČGS (UNM)
Je zemské magnetické pole působeno přílivem a odlivem? / Novotný, Oldřich, 1942- -- In: Československý časopis pro fyziku -- ISSN 0009-0700 -- Roč. 33, č. 5 (1983), s. 519-520
Zdroj: ČGS (UNM)