Listování
od 

Je odpoledne a venku prší žáby. V Evropě přibývá větrných bouří a tornád / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 13, č. 46 (2002), s. 18
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Je pokles atmosférické depozice dostatečný k regeneraci acidifikovaných půd a povrchových vod? / Hruška, Jakub, Krám, Pavel, Schwarz, O. -- In: Ovzduší 99 -- ISBN 80-210-2018-0
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Je pokles atmosférické depozice dostatečný k regeneraci acidifikovaných půdních a povrchových vod? : aplikace modelu MAGIC na povodí Lysina ve Slavkovském lese / Hruška, Jakub, Krám, Pavel, 1960- -- In: Ovzduší '99, Brno 7.-10. února 1999, Program a sborník konference -- s. 82-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Je Suessova představa rozsáhlého modanubického příkrovu jediným možným řešením geologické stavby východního okraje Českého masivu? (24-32 Brno, 24-14 Boskovice, 33-22 Vranov, 34-11 Znojmo, 34-13 Dyjákovice) / Batík, Petr, 1938- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 11-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Je útlum v našem současném hornictví tím posledním? Proč útlum v hornictví málo obohatil sbírky báňské techniky v muzeích / Nachtmann, Josef -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví. 27 -- Roč. 154 (1998), s. 9-10; 90
Zdroj: ČGS (UNM)
Je zemské magnetické pole působeno přílivem a odlivem? / Novotný, Oldřich, 1942- -- In: Československý časopis pro fyziku -- ISSN 0009-0700 -- Roč. 33, č. 5 (1983), s. 519-520
Zdroj: ČGS (UNM)
Jean-Bernard - nejhlubší propast na světě / Tásler, Radko, jr. -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 8-9 (1984), s. 261-262, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Jeden z možných způsobů intenzifikace jímání podzemních vod / Žitný, Ladislav -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 34, č. 6 (1984), s. 153-156
Zdroj: ČGS (UNM)
Jedle a tektonika / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 9 (1994), s. 507
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Jedle a tektonika / Cílek, Václav, jr. -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 9 (1994), s. 507
Zdroj: ČGS (UNM)
Jedná se o hluboký omyl / Hanzlík, Josef, Maršalko, Pavel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 12 (1994), s. 486
Zdroj: ČGS (UNM)
Jednoduché prostředky experimentu při rekonstrukci tenkostěnné konstrukce / Holý, S., Trčková, Jiřina, Vítek, K. -- In: Experimentální analýza napětí 2001 -- s. 97-102
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Jednoduchý iontový kapalinový chromograf pro stanovení dusičnanů a síranů ve vodě / Kužílek, Vladimír, Minárik, Milan, Opočenský, Vítězslav -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 40, č. 3 (1990), s. 125-127
Zdroj: ČGS (UNM)
Jednoduchý model odhadu transportu plavenin / Hájek, Radvan, Rudiš, Miroslav -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 44, č. 2 (2002), s. 3-4
Zdroj: ČGS (UNM)
Jednoduchý návod ke sběru prachu / Hladil, Jindřich, Kondziolka, J. -- In: Instantní astronomické noviny -- Roč. 12, 712. (2008), s. 1-9
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Jednoduchý terénní rezistivimetr do štíhlých hydrogeologických vrtů / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 1994. Sekce Z. Zpracování a ukládání odpadů v areálech báňských závodů -- s. 1-6
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Jednorozměrný numerický model infiltrace - ověření přesnosti simulace / Valentová, Jana, 1959- -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 39, č. 5-6 (1991), s. 401-423
Zdroj: ČGS (UNM)
Jednostki litostratygraficzne jury i kredy Tatr : komentarz krytyczny / Wieczorek, Józef -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 36, č. 3 (1988), s. 159-164
Zdroj: ČGS (UNM)
Jednostki litostratygraficzne kredy i paleogenu podjednosti krynickiej plaszczowiny magurskiej, Karpaty
Jednotky dozimetrie ionizujícího záření v praxi / Němec, Stanislav -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 276-277
Zdroj: ČGS (UNM)