Listování
od 

Jednoduchý iontový kapalinový chromograf pro stanovení dusičnanů a síranů ve vodě / Kužílek, Vladimír, Minárik, Milan, Opočenský, Vítězslav -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 40, č. 3 (1990), s. 125-127
Zdroj: ČGS (UNM)
Jednoduchý model odhadu transportu plavenin / Hájek, Radvan, Rudiš, Miroslav -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 44, č. 2 (2002), s. 3-4
Zdroj: ČGS (UNM)
Jednoduchý návod ke sběru prachu / Hladil, Jindřich, Kondziolka, J. -- In: Instantní astronomické noviny -- Roč. 12, 712. (2008), s. 1-9
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Jednoduchý terénní rezistivimetr do štíhlých hydrogeologických vrtů / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 1994. Sekce Z. Zpracování a ukládání odpadů v areálech báňských závodů -- s. 1-6
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Jednorozměrný numerický model infiltrace - ověření přesnosti simulace / Valentová, Jana, 1959- -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 39, č. 5-6 (1991), s. 401-423
Zdroj: ČGS (UNM)
Jednostki litostratygraficzne jury i kredy Tatr : komentarz krytyczny / Wieczorek, Józef -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 36, č. 3 (1988), s. 159-164
Zdroj: ČGS (UNM)
Jednostki litostratygraficzne kredy i paleogenu podjednosti krynickiej plaszczowiny magurskiej, Karpaty
Jednotky dozimetrie ionizujícího záření v praxi / Němec, Stanislav -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 276-277
Zdroj: ČGS (UNM)
Jednotná evidence speleologických objektů / Balák, Ivan -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 89, č. 10 (2010), s. 628-629
Zdroj: ČGS (UNM)
Jednotná klasifikace sedimentů v severočeské hnědouhelné pánvi z hlediska rozpojitelnosti / Sloupská, Marcela -- In: Uhlí -- Roč. 36, č. 8 (1988), s. 351-355
Zdroj: ČGS (UNM)
Jednotná metodika geologických, geofyzikálnych a geochemických prác pre oblasť gemerika / Ferenc, Peter, Grecula, Pavol, Kucharski, Robert, Radvanec, Martin -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 2 (1986), s. 121-130
Zdroj: ČGS (UNM)
Jednotná metodika využívání zůrodnitelných zemin a hornin k rekultivačním účelům na lokalitách Dolů Bílina / Balon, Karel, Čermák, Petr, 1946-, Ondráček, Vratislav, Řehoř, Michal -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (1998), s. 25-34, 1 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Jednotné posudzovanie klimatických podmienok odberu vzoriek vody / Rapant, Stanislav, Vrana, Kamil -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 15, č. 2 (1983), s. 185-186
Zdroj: ČGS (UNM)
Jednotné regionální projevy poimpaktové hydrotermální fáze českého kráteru / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 (2007), s. 30-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Jedová hora (Dědova hora) u Neřežína / Velebil, Dalibor -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11 (2003), s. 86-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Jedová hora Hill (Dědova hora Hill, Giftberg) near Neřežín, Czech Republic
Jedovatě zelené vltavíny / Bouška, Vladimír, Delano, John W., Řanda, Zdeněk -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 35, č. 2 (1990), s. 171-184
Zdroj: ČGS (UNM)
Jedovnice - fieldwork, verification and the stage of implementation
Jedovnice - terénní vyučování : ověřování a realizační fáze / Hofmann, Eduard -- In: Geografie -- Roč. 8 (1997), s. 31-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Jefremovit (NH4)2Mg2(SO4)3 z kladenských hořících hald / Žáček, Vladimír -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 35, č. 2 (1990), s. 213
Zdroj: ČGS (UNM)