Listování
od 

Jednotky dozimetrie ionizujícího záření v praxi / Němec, Stanislav -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 276-277
Zdroj: ČGS (UNM)
Jednotná evidence speleologických objektů / Balák, Ivan -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 89, č. 10 (2010), s. 628-629
Zdroj: ČGS (UNM)
Jednotná klasifikace sedimentů v severočeské hnědouhelné pánvi z hlediska rozpojitelnosti / Sloupská, Marcela -- In: Uhlí -- Roč. 36, č. 8 (1988), s. 351-355
Zdroj: ČGS (UNM)
Jednotná metodika geologických, geofyzikálnych a geochemických prác pre oblasť gemerika / Ferenc, Peter, Grecula, Pavol, Kucharski, Robert, Radvanec, Martin -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 2 (1986), s. 121-130
Zdroj: ČGS (UNM)
Jednotná metodika využívání zůrodnitelných zemin a hornin k rekultivačním účelům na lokalitách Dolů Bílina / Balon, Karel, Čermák, Petr, 1946-, Ondráček, Vratislav, Řehoř, Michal -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (1998), s. 25-34, 1 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Jednotné posudzovanie klimatických podmienok odberu vzoriek vody / Rapant, Stanislav, Vrana, Kamil -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 15, č. 2 (1983), s. 185-186
Zdroj: ČGS (UNM)
Jednotné regionální projevy poimpaktové hydrotermální fáze českého kráteru / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 (2007), s. 30-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Jedová hora (Dědova hora) u Neřežína / Velebil, Dalibor -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11 (2003), s. 86-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Jedová hora Hill (Dědova hora Hill, Giftberg) near Neřežín, Czech Republic
Jedovatě zelené vltavíny / Bouška, Vladimír, Delano, John W., Řanda, Zdeněk -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 35, č. 2 (1990), s. 171-184
Zdroj: ČGS (UNM)
Jedovnice - fieldwork, verification and the stage of implementation
Jedovnice - terénní vyučování : ověřování a realizační fáze / Hofmann, Eduard -- In: Geografie -- Roč. 8 (1997), s. 31-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Jefremovit (NH4)2Mg2(SO4)3 z kladenských hořících hald / Žáček, Vladimír -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 35, č. 2 (1990), s. 213
Zdroj: ČGS (UNM)
Jeglowa Beds - record of polyphase deformation in the east and West Sudetes contact zone (Strzelin crystalline massif, Fore-Sudetic Block, SW Poland)
Jehlicovité uzavřeniny sillimanitu a apatitu v křemeni v některých granitech / Procházka, Václav -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 49 (2009), s. 13-15, 1 s. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Jehlicovitý baryt z lomu Dřínová u Tišnova / Dolníček, Zdeněk -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 2 (2001), s. 103-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Jehol - křídová země divů / Říha, Pavel -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 82, č. 11 (2003), s. 633-636
Zdroj: ČGS (UNM)
Jemnice : the role of a small town in the present stage of transformation / Vaishar, Antonín, Zapletalová, Jana -- In: Moravian Geographical Reports -- ISSN 1210-8812 -- Roč. 6, č. 1 (1998), s. 32-42
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Jemnice si získá milovníky historie / Mikulík, Oldřich, Vaishar, Antonín, Zapletalová, Jana -- In: Rovnost -- Roč. 8, č. 61 (1998), s. 4
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚG
Jemnické zlato / Dejmek, Vladimír -- In: Studie z dějin hornictví 1 -- s. 101-121
Zdroj: ČGS (UNM)