Listování
od 

Jeskyně Svážná studna v Lažáneckém žlebu / Beneš, V., Kadlec, Jaroslav, Otava, J. -- In: Speleofórum `98. 17 -- s. 9-10
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Jeskyně Trucovna ve východních Krkonoších / Tásler, Radko, jr. -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Č. 24 (1987), s. 5-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Jeskyně u Ješovic / Zimermann, Václav -- In: Československý kras -- Roč. 41 (1990), s. 134-141
Zdroj: ČGS (UNM)
Jeskyně u Lysic / Musil, Jaromír -- In: Československý kras -- Roč. 39 (1988), s. 119
Zdroj: ČGS (UNM)
Jeskyně V Dolech 1 - zajímavá jeskyně v opukách u České Třebové / Mlejnek, Roman, 1964-, Ouhrabka, Vratislav, 1963- -- In: Zpřístupněné jeskyně 2011 : ročenka Správy jeskyní České republiky -- ISBN 978-80-87309-17-9 -- s. 49
Zdroj: ČGS (UNM)
Jeskyně v Malé Chuchli. 17. 17 / Mikuláš, Radek -- In: Speleo -- s. 31-32
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Jeskyně v masivu Děčínského Sněžníku / Veselý, Miroslav -- In: Terra : Sborník Montanisticko-geologického nadačního fondu -- ISSN 1212-9747 -- Roč. 4 (1998), s. 19-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Jeskyně v Poniklé / Řehák, Josef -- In: III. sympozium o krasu krkonošsko-jesenické soustavy -- s. 81-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Jeskyně v údolí Říčky: Kůlnička, Liščí a Klímova / Klíma, Bohuslav, 1925-2000 -- In: Prehistorické jeskyně : katalogy, dokumenty, studie -- ISBN 80-86023-38-9 -- s. 158-172
Zdroj: ČGS (UNM)
Jeskyně ve vápenitých dolomitech fylitové zóny u Bozkova na Železnobrodsku / Skřivánek, František, Valášek, Karel -- In: Příroda : sborník prací z ochrany přírody -- ISSN 1211-3603 -- Roč. 9 (1997), s. 50-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Jeskyně Výpustek : pozoruhodný příklad symbiosy člověka a jeskyně / Přibil, Martin -- In: Krasová deprese -- ISSN 1214-6021 -- Č. 10 (2004), s. 46-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Jeskyně Výpustek vydává svá tajemství / Zajíček, Petr, 1965- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 68, č. 5 (2013), s. 2-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Jeskyně "Za Hájovnou", výjimečná lokalita Javoříčského krasu / Musil, Rudolf, 1926- -- In: Přírodovědné studie Muzea Prostějovska -- ISSN 1803-1404 -- Roč. 8 (2005), s. 9-41, [1] l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Jeskyně "Za Hájovnou", výjimečná lokalita Javoříčského krasu / Musil, Rudolf (2005)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Jeskyně Zlostenu a kras Kotelské planiny / Cícha, Jaroslav -- In: Československý kras -- Roč. 40 (1989), s. 91-97
Zdroj: ČGS (UNM)
Jeskynní hlíny Javoříčských jeskyní (24-21 Jevíčko) / Štelcl, Jindřich, Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 17-18
Zdroj: ČGS (UNM)
"Jeskynní hlíny" zpřístupněných jeskyní Nízkých a Belianských Tater / Hlaváč, Juraj, Štelcl, Jindřich, Zimák, Jiří -- In: Sborník IV. vědecké konference s mezinárodní účastí "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň" -- ISBN 80-8064-201-X -- 6
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
"Jeskynní perly" jako vedlejší produkt stavebních technologií
Jeskynní systém na podzemní Punkvě a jeho postavení v Moravském krasu / Přibyl, Jan -- In: Geomorfologická konference konaná na počest 100. výročí narození profesora J. V. Daneše -- s. 215-219
Zdroj: ČGS (UNM)
Jeskynní systém Piková dáma - Spirálka 1979-1985 / Kučera, Jaroslav -- In: Československý kras -- Č. 38 (1987), s. 87-94
Zdroj: ČGS (UNM)