Listování
od 

Jihočeská pravěká až vrcholně středověká keramika bohatá grafitem: chemická a mineralogická charakteristika / Petáková, Zdeňka, Procházka, Václav -- In: Procesy. Technologie. Vlastnosti. XV. ročník odborného semináře doktorandů Anorganické nekovové materiály, 10. února 2010 -- ISBN 978-80-7080- -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Jihočeské dravity / Zikeš, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 1 (2007), s. 18-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Jihočeské grafity a jejich struktury / Tichý, Ladislav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 7-8 (1993), s. 222-224
Zdroj: ČGS (UNM)
Jihočeské křemenné žíly / Plecer, Václav, Welser, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 1 (2007), s. 25-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Jihočeské křišťály / Novák, Václav, 1945- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 1 (1997), s. 14-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality / Welser, Petr, Zikeš, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 1 (2007), s. 56-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality II / Welser, Petr, Zikeš, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 3 (2008), s. 224-227
Zdroj: ČGS (UNM)
Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality III / Welser, Petr, Zikeš, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 4 (2009), s. 341-345
Zdroj: ČGS (UNM)
Jihočeské opály / Novák, Václav, 1945- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 4 (1996), s. 235-236
Zdroj: ČGS (UNM)
Jihočeské zlato / Jirásek, Jakub, 1978- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 1 (2007), s. 38-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Jihočeský grafit / Tichý, Ladislav, 1933- -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 46 (2006), s. 59-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Jihoevropský plž Monacha cartusiana v Českém krasu / Ložek, Vojen -- In: Živa -- ISSN 0044-4812 -- Roč. 47, č. 4 (1999), s. 175-175
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Jihovýchodní křídlo pražské synformy: vrstevní nasunutí na dotek / Bohátka, Jakub, Černý, Jan, Melichar, Rostislav -- In: Spoločný kogres Slovenskej a Českej geologickej spoločnosti -- ISBN 978-80-89343-24-9 -- 2
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Jílová hmota litostratigrafických jednotek Barrandienu a středočeských metamorfovaných ostrovů / Bek, Jiří, Benešová, Marie, Čichovský, Ludvík -- In: Výběr Prací (Geoindustria) -- Roč. 17 (1989), s. 9-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Jílovce cyprisového souvrství / Buryan, Petr, 1947-, Maršák, Jan, 1977- -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part I -- ISBN 80-248-0246-5 -- s. 47-52
Zdroj: ČGS (UNM)
The Jílové Belt: A Late Proterozoic Volcanic Rift in Central Bohemia / Röhlich, Pavel -- In: Schriften des Staatlichen Museums für Mineralogie und Geologie zu Dresden -- Vol. 9 (1998), p. 187
Zdroj: ČGS (UNM)
The Jílové Belt: A Neoproterozoic Volcanic Rift Zone in Central Bohemia / Röhlich, Pavel -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 42, no. 3-4 (1998), s. 489-493
Zdroj: ČGS (UNM)
The Jílové Belt and boninites
The Jílové gold district / Morávek, Petr -- In: Gold deposits of the central and SW part of the Bohemian Massif: excursion guide. -- ISBN 80-7075-190-8 -- s. 19-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Jílové minerály fluviálních sedimentů severní části Moravského krasu (24-32, Protivanov) / Vít, Jan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 9-10
Zdroj: ČGS (UNM)