Listování
od 

Jihoevropský plž Monacha cartusiana v Českém krasu / Ložek, Vojen -- In: Živa -- ISSN 0044-4812 -- Roč. 47, č. 4 (1999), s. 175-175
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Jihovýchodní křídlo pražské synformy: vrstevní nasunutí na dotek / Bohátka, Jakub, Černý, Jan, Melichar, Rostislav -- In: Spoločný kogres Slovenskej a Českej geologickej spoločnosti -- ISBN 978-80-89343-24-9 -- 2
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Jílová hmota litostratigrafických jednotek Barrandienu a středočeských metamorfovaných ostrovů / Bek, Jiří, Benešová, Marie, Čichovský, Ludvík -- In: Výběr Prací (Geoindustria) -- Roč. 17 (1989), s. 9-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Jílovce cyprisového souvrství / Buryan, Petr, 1947-, Maršák, Jan, 1977- -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part I -- ISBN 80-248-0246-5 -- s. 47-52
Zdroj: ČGS (UNM)
The Jílové Belt: A Late Proterozoic Volcanic Rift in Central Bohemia / Röhlich, Pavel -- In: Schriften des Staatlichen Museums für Mineralogie und Geologie zu Dresden -- Vol. 9 (1998), p. 187
Zdroj: ČGS (UNM)
The Jílové Belt: A Neoproterozoic Volcanic Rift Zone in Central Bohemia / Röhlich, Pavel -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 42, no. 3-4 (1998), s. 489-493
Zdroj: ČGS (UNM)
The Jílové Belt and boninites
The Jílové gold district / Morávek, Petr -- In: Gold deposits of the central and SW part of the Bohemian Massif: excursion guide. -- ISBN 80-7075-190-8 -- s. 19-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Jílové minerály fluviálních sedimentů severní části Moravského krasu (24-32, Protivanov) / Vít, Jan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 9-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Jílové minerály svahových sedimentů vybraných hlubokých svahových deformací na Vsetínsku (25-23 Rožnov, 25-41 Vsetín) / Baroň, Ivo, Cílek, Václav, jr., Melichar, Rostislav, Melka, Karel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10 (2002)
Zdroj: ČGS (UNM)
Jílové minerály svahových sedimentů vybraných hlubokých svahových deformací na Vsetínsku / Baroň, Ivo, Cílek, Václav, Melichar, Rostislav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2002 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10, č. září (2003), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Jílové minerály svahových sedimentů vybraných hlubokých svahových deformací na Vsetínsku / Baroň, I., Cílek, Václav, Melichar, R., Melka, Karel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10, - (2003), s. 89-91
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Jílové minerály štýrských příkrovů v jižní čísti ostravsko-karvinského revíru / Klika, Zdeněk, 1943-, Kus, Čestmír, Uher, Antonín -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 35, č. 2 (1990), s. 155-169
Zdroj: ČGS (UNM)
Jílové near Prague - historical most significant gold deposit in Bohemia
Jílové-Sněžník fluorite deposit near Děčín / Fengl, Milan -- In: Ore mineralization of the Krušné hory Mts. (Erzgebirge): excursion Guide -- ISBN 80-7075-189-4 -- s. 113-118
Zdroj: ČGS (UNM)
Jílové suroviny z hlediska metodiky jejich laboratorního výzkumu / Melka, Karel, 1930- -- In: Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí : seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK -- s. 79-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Jílové u Prahy - historicky nejvýznamnější ložisko zlata v Čechách / Litochleb, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 49-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Jílovské pásmo a boninity / Fediuk, František, 1929- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12 (2004), s. 51-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Jílovský zlatonosný revír - minulost a současnost / Litochleb, Jiří, 1948- -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce T, Tradice a historické památky českého hornictví -- s. 1-8, T 27
Zdroj: ČGS (UNM)
Jíly a jílovce jižních Čech : lokality Borovany, Blana a Klikov / Belej, Cyril, Lubina, Otomar, Vtělenský, Jiří -- In: Sborník geologických věd. Technologie-geochemie -- ISSN 0036-5300 -- Č. 21 (1986), s. 9-179, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)