Listování
od 

Jizerské hory / Hušek, Jiří, 1958- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 63, č. 3 (2008), s. 2-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Jizerské hory Mountains - geology and morphology / Živor, Roman -- In: 31th Polish - Czech - Slovakian Symposium on Mining and Environmental Geophysics -- S. 3-5
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The Jizerské Mountains Protected Landscape Area
Jizerskohorská rašeliniště po 40 letech a jejich botanická charakteristika / Višňák, Richard, 1965- -- In: Sborník Severočeského muzea. Přírodní vědy -- ISSN 0375-1686 -- Roč. 23 (2003), s. 11-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Jizerskohorské cínové doly / Beer, Martin -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 15, č. 4 (1990), s. 241-242
Zdroj: ČGS (UNM)
Jižní Sachalin: Rusko, Japonsko, SSSR/Rusko / Kolejka, Jaromír -- In: Země a cesty -- Roč. 127, č. 3 (2013), s. 1-5
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Jižní úsek hydrogeologické hranice mezi vysokomýtskou a ústeckou synklinálou (14-33 Polička, 14-34 Svitavy, 24-11 Nové Město na Moravě, 24-12 Letovice) / Čurda, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 101-103
Zdroj: ČGS (UNM)
Jména řecké a římské mytologie v nomenklatuře netopýrů, s poznámkou ke jménu Myotis alcathoe / Benda, Petr -- In: Vespertilio -- ISSN 1213-6123 -- Roč. 12, č. 2008 (2008), 22
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Joachim Barrande : vzpomínka ke 120. výročí úmrtí / Hruška, Jan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 10, č. 10 (2003), s. 35
Zdroj: ČGS (UNM)
Joachim Barrande (1799-1883) - Mensch und Wissenschaftler
Joachim Barrande a čeština / Prokop, Rudolf J. -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 161, č. 1-4 (1992), s. 97-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Joachim Barrande and the Czech language
Joachim Barrande and the Paleontology of Paleozoic in Anjou (Armorican Massif) / Lardeux, Hubert -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 44, no. 3-4 (1999), p. 327-328
Zdroj: ČGS (UNM)
Joachim Barrande, organizátor / Prokop, Rudolf J. -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 25 (1999), s. 75-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Joachim Barrande, the organizer
Joachim Barrande website -- In: Trilobite Papers -- ISSN 1200-6734 -- Vol. 14 (2002), p. 28
Zdroj: ČGS (UNM)
Joachim Barrande..."C´est ceque j´ai vu"... / Marek, Jaroslav, 1946-, Šimek, Evžen -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 21, č. 2 (2013), s. 187-189
Zdroj: ČGS (UNM)
JOBERG GmbH : Jáchymovské doly v letech 1938-1945 / Bufka, Aleš -- In: Krasová deprese -- ISSN 1214-6021 -- Č. 9 (2001), s. 44-46; 3. s. obálky
Zdroj: ČGS (UNM)
Jodo-bromistyje vody Slovakii
Jódo-brómové vody Slovenska / Franko, Ondrej, 1931-, Michalíček, Miroslav -- In: Západné Karpaty. Séria hydrogeológia a inžinierska geológia -- ISSN 0139-7583 -- Č. 4 (1982), s. 97-133
Zdroj: ČGS (UNM)