Listování
od 

Jubilantka RNDr. Marcela Bukovanská, CSc. / Fišera, Milan, 1937-, Šreinová, Blanka -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13 (2005), s. 273-274
Zdroj: ČGS (UNM)
Jubiläumssymposium für Prof. Zlatko Kvaček / Eder, Johanna -- In: GMIT-Geowissenschaftliche Mitteilungen -- ISSN 1616-3921 -- Nr. 29 (2007)
Zdroj: ČGS (UNM)
Jubilee 10th Workshop on Recent geodynamics of the Sudety Mts and adjacent areas - Szklarska Poręba, 5-7.11.2009
Jubilee of academician Bohuslav Cambel / Jarkovský, Ján -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 40, no. 5 (1989), p. 515-520
Zdroj: ČGS (UNM)
A jubilee of F. Fediuk
Jubilee of Ing. Josef Zajíc, CSc.
Jubilee of Irena Jančaříková
Jubilee of prof. RNDr. Zdeněk Vlastimil Špinar, CSc.
The jubilee of professor RNDr. Michal Lukniš, DrSc.
Jubilee of RNDr. Lubomír Kopecký, CSc.
Jubilee of RNDr. Radvan Horný, CSc.
A jubilee of RNDr.M. Palivcová, CSc.
Jubilej akademika F.V. Čuchrova / Cambel, Bohuslav, 1919-2006 -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vyp. 34, no. 6 (1983), s. 733
Zdroj: ČGS (UNM)
Jubilej prof. D-R Michala Lukniša, doktora geografičeskich nauk
Jubilejní V.konference "Současný stav a perspektivy ekonomiky nerostných surovin" / Karpíšek, Jindřich -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 12 (1995), s. 394
Zdroj: ČGS (UNM)
Jubilejní vzpomínka na českého mineraloga Prof. RNDr. Jiřího Nováka / Moravus, Jaroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 5 (2001), s. 375
Zdroj: ČGS (UNM)
Jubilejní zemská výstava v Praze v roce 1891 a vltavíny / Bouška, Vladimír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 8 (1991), s. 246-247
Zdroj: ČGS (UNM)
Jubileum akademika Emila Mazúcha / Jakál, Jozef -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Č. 24 (1986), s. 259-262
Zdroj: ČGS (UNM)
Jubileum akademika Vladimíra Zoubka / Suk, Miloš, 1934- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 28, č. 3 (1983), s. 319
Zdroj: ČGS (UNM)
Jubileum Čeňka Zahálky / Zelenka, Přemysl -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 3 (2006), s. 15
Zdroj: ČGS (UNM)