Listování
od 

Juvenile Paleoproterozoic crust evolution during the Eburnean orogeny (~2.2-2.0 Ga), western Burkina Faso / Baratoux, Lenka, Ganne, Jérôme, Grégoire, Michel, Jessell, Mark, Metelka, Václav, Naba, Séta -- In: Precambrian research -- ISSN 0301-9268 -- Roč. 191, č. 1-2 (2011), 28
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Juvenile phacopid trilobites from the Prague Basin (Czech Republic) / Bignon, Arnaud, Budil, Petr, Crônier, Catherine, Fatka, Oldřich, Laibl, Lukáš, Manda, Štěpán -- In: Paläontologische Zeitschrift -- ISSN 0031-0220 -- Roč. 87, č. 2 (2013), 16
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Juvenile phacopid trilobites of the Prague Basin (Barrandian area, Czech Republic) / Budil, Petr, Crônier, Catherine, Fatka, Oldřich, Manda, Štěpán -- In: Proceedings of the 34th International Geological Congress 2012 -- ISBN 978-0-646-57800-2 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
A juvenile Trachinus minutus (Pisces, Perciformes, Trachinidae) from the Middle Oligocene of Litenčice (Moravia, Czech Republic) / Přikryl, Tomáš -- In: Acta Musei Nationalis Pragae -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 65, 1/2 (2009), s. 3-8
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
A juvenile Trachinus minutus (Pisces, Perciformes, Trachinidae) from the Middle Oligocene of Litenčice (Moravia, Czech Republic) / Přikryl, Tomáš -- In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Vol. 65, no. 1-2 (2009), p. 3-8
Zdroj: ČGS (UNM)
The juxtaposition of eclogite and mid-crustal rocks in the Orlica-Snieznik Dome, Bohemian Massif / Bollinger, C., Chopin, F., Lexa, Ondrej, Martelat, J.E., Pitra, Pavel, Schulmann, Karel, Skrzypek, Etienne, Štípská, Pavla, Žáčková, Eliška -- In: Journal of Metamorphic Geology -- ISSN 0263-4929 -- Roč. 30, č. 2 (2012), 22
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
The juxtaposition of eclogite and mid-crustal rocks in the Orlica-Snieznik Dome, Bohemian Massif / Bollinger, C., Chopin, F., Lexa, Ondrej, Martelat, J. E., Pitra, P., Schulmann, K., Skrzypek, E., Štípská, P., Žáčková, Eliška -- In: Journal of Metamorphic Geology -- ISSN 0263-4929 -- Roč. 30, č. 2 (2012), 22
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
K- und Mg-reiche mafische Magmatite aus dem westlichen Mühlviertel (Österreich) und dem angrenzenden Teil der Šumava-Berge (Tschechische Republik)
The k-2 rupture model parametric study: example of the 1999 Athens earthquake / Brokešová, Johana, 1963-, Gallovič, F. -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 48, no. 3 (2004), p. 589-613
Zdroj: ČGS (UNM)
K 60. narozeninám prof. ing. Ctirada Schejbala, CSc -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 5 (1996), s. 146
Zdroj: ČGS (UNM)
K 60-ročnému jubileu RNDr. Imricha Vaškovského, DrSc. / Baňacký, Vladimír -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 82 (1985), s. 9-11
Zdroj: ČGS (UNM)
K 65. narozeninám prof. ing. Jaroslava Havelky, CSc -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 3 (1996), s. 98
Zdroj: ČGS (UNM)
K 70. výročí narození montánního archeologa PhDr. Jaroslava Kudrnáče, CSc. / Fröhlich, Jiří, 1946- -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 32 (184), s. 111-115
Zdroj: ČGS (UNM)
K 75. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Fojta, CSc. / Losos, Zdeněk, 1962- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 90 (2005), s. 261-267
Zdroj: ČGS (UNM)
K 75letému životnímu jubileu PhDr. Ladislava Jangla / Majer, Jiří, 1922- -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 31 (180), s. 5-8
Zdroj: ČGS (UNM)
K 85. narozeninám akademika Vladimíra Zoubka / Klein, Vladimír -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 63, č. 5 (1988), s. 318-319
Zdroj: ČGS (UNM)
K 85. narozeninám Ing. Vlastimila Myslila, CSc. / Kloz, Martin, Pošmourný, Karel, 1938- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 10 (2010), s. 17-18
Zdroj: ČGS (UNM)
K 85. životnímu výročí PhDr. Jiřího Majera, CSc. -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 36 (204), s. 90-93
Zdroj: ČGS (UNM)
K 90. narozeninám akademika Quida Záruby / Cvrček, Svatopluk -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 40, č. 1 (1988-89), s. 18
Zdroj: ČGS (UNM)
K 90. narozeninám pana Ing. Jaromíra Pelze / Mlejnek, Aleš -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 21, č. 1 (2013), s. 73
Zdroj: ČGS (UNM)