Listování
od 

Křídové sedimenty s. od Železných hor (13-41 Čáslav) / Zelenka, Přemysl -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 98-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Křídové sedimenty u Havlíčkova Brodu / Bezoušková, Jarmila, Juráček, Jan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 20, č. 1-2 (2013), s. 89-91
Zdroj: ČGS (UNM)
Křídové sedimenty v Českém středohoří jihozápadně od České Lípy / Valečka, Jaroslav, Zelenka, Přemysl -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Křídové sedimenty v jv. části listu 13-41 Čáslav / Adamovič, Jiří, 1965- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 8-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Křídové sedimenty v okolí Bíliny v severozápadních Čechách / Valečka, Jaroslav, Zelenka, Přemysl -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Křídové sedimenty v okolí Litoměřic (02-41 Ústí nad Labem, 02-43 Litoměřice) / Zelenka, Přemysl -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 44-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Křídové sedimenty v okolí Litoměřic / Zelenka, Přemysl -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2003), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Křídové sedimenty ve vrtu V 800 Střeleč, jejich petrografie, litostratigrafie a chemostratigrafie / Čech, Stanislav, Rejchrt, Miroslav, Štaffen, Zdeněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 44, č. podzim (2011), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Křídové sedimenty ve výkopu ropovodu Ingolstadt mezi Řevničovem a Velvary (12-14 Rakovník, 12-12 Louny, 12-21 Kralupy nad Vltavou) / Zelenka, Přemysl -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 183-184
Zdroj: ČGS (UNM)
Křídové sedimenty východní části Mongolského Altaje / Budil, Petr, Čech, Stanislav, Gilíková, Helena, Hanžl, Pavel, Otava, Jiří, Svobodová, Marcela, Ziegler, Václav -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Křídové sedimenty východní části Mongolského Altaje / Budil, P., Čech, S., Gilíková, H., Hanžl, P., Otava, J., Svobodová, Marcela, Ziegler, V. -- In: 3. sjezd České geologické společnosti : Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- S. 25-25
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Křídové sedimenty západní části chlomeckého hřbetu (03-33 Mladá Boleslav, 13-11 Benátky nad Jizerou) / Pražák, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 69-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Křídové uhelné jílovce jako potencionální energetický zdroj / Daler, Miloš, Vybíral, J. -- In: Ochrana ložisek nerud pro využití v 21. století -- s. 118-128
Zdroj: ČGS (UNM)
Křídový vulkanismus v Poodří / Pálenský, Peter, Skácelová, Zuzana -- In: Poodří. Časopis obyvatel Horní Odry -- ISSN 1803-2338 -- Roč. 12, č. 1 (2009)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Křik nivy lahovické / Fencl, Jiří -- In: Tvář naší země - krajina domova, Svazek 6 - Krajina v ohrožení, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích -- ISBN 80-86512-07-X -- s. 196-199
Zdroj: ČGS (UNM)
Křišťál a záhněda v pelosideritech rosicko-oslavanské pánve / Houzar, Stanislav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 1 (1997), s. 34
Zdroj: ČGS (UNM)
Křišťál / Bohatý, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 1 (1997), s. 3-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Křišťál, citrín a záhněda v dávné minulosti střední Evropy / Přichystal, Antonín, 1950- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 1 (1999), s. 29-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Křišťál v mineralogických sbírkách NM v Praze / Litochleb, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 1 (1997), s. 46-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Křištál v pravěku Moravy / Mrázek, Ivan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 1 (1997), s. 52-53
Zdroj: ČGS (UNM)