Listování
od 

Křídové sedimenty východní části Mongolského Altaje / Budil, Petr, Čech, Stanislav, Gilíková, Helena, Hanžl, Pavel, Otava, Jiří, Svobodová, Marcela, Ziegler, Václav -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Křídové sedimenty východní části Mongolského Altaje / Budil, P., Čech, S., Gilíková, H., Hanžl, P., Otava, J., Svobodová, Marcela, Ziegler, V. -- In: 3. sjezd České geologické společnosti : Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- S. 25-25
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Křídové sedimenty západní části chlomeckého hřbetu (03-33 Mladá Boleslav, 13-11 Benátky nad Jizerou) / Pražák, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 69-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Křídové uhelné jílovce jako potencionální energetický zdroj / Daler, Miloš, Vybíral, J. -- In: Ochrana ložisek nerud pro využití v 21. století -- s. 118-128
Zdroj: ČGS (UNM)
Křídový vulkanismus v Poodří / Pálenský, Peter, Skácelová, Zuzana -- In: Poodří. Časopis obyvatel Horní Odry -- ISSN 1803-2338 -- Roč. 12, č. 1 (2009)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Křik nivy lahovické / Fencl, Jiří -- In: Tvář naší země - krajina domova, Svazek 6 - Krajina v ohrožení, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích -- ISBN 80-86512-07-X -- s. 196-199
Zdroj: ČGS (UNM)
Křišťál a záhněda v pelosideritech rosicko-oslavanské pánve / Houzar, Stanislav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 1 (1997), s. 34
Zdroj: ČGS (UNM)
Křišťál / Bohatý, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 1 (1997), s. 3-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Křišťál, citrín a záhněda v dávné minulosti střední Evropy / Přichystal, Antonín, 1950- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 1 (1999), s. 29-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Křišťál v mineralogických sbírkách NM v Praze / Litochleb, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 1 (1997), s. 46-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Křištál v pravěku Moravy / Mrázek, Ivan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 1 (1997), s. 52-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Křišťál, záhněda a růženín s šokovými lamelami v Moldanubiku, také projevy ultrazvuku? / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 48 (2008), s. 14
Zdroj: ČGS (UNM)
Křišťálová industrie z okolí Ostrova nad Oslavou / Dočkal, Petr, Hrazdil, Vladimír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 4 (2004), s. 271-273
Zdroj: ČGS (UNM)
Křišťálové jeskyně - nový objev v Javoříčských jeskyních / Zajíček, Petr, 1965- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 52, č. 9 (1997), s. 286
Zdroj: ČGS (UNM)
Křišťály karbonátových septárií Moravy / Břečková, Jaromíra, Pelz, Jaromír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 1 (1997), s. 33
Zdroj: ČGS (UNM)
Křišťály od Velkých Kunětic - Staré Červené Vody / Fiala, Jiří, 1937 led.10.- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 6 (2003), s. 429-430
Zdroj: ČGS (UNM)
Křišťály z alpských žil Čáslavska a Kutnohorska / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 1 (1997), s. 15-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Křišťály z Jeglowej u Strzelina, Polsko / Bohatý, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 1 (1997), s. 44-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Křišťály z okolí Borů na západní Moravě / Staněk, Josef -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 1 (1997), s. 30-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Křišťály z Velkých Kunětic / Gadas, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 10, č. 5 (2002), s. 335-337
Zdroj: ČGS (UNM)