Listování
od 

Křemen - nerost sbírkový, užitkový, ozdobný a magický (II) / Fišera, Milan, 1937- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 15-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Křemen a chalcedon v pelosideritu z kladenského uhelného revíru / Žáček, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 246-247
Zdroj: ČGS (UNM)
Křemen-chalcedonové žíly a jejich mladá deformace
Křemen-goethitové akumulace v krasových výplních Českého krasu se zvláštním zřetelem na koněpruskou oblast / Bosák, Pavel, Cílek, Václav -- In: Český kras -- s. 15-20
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Křemen-goethitové akumulace v krasových výplních Českého krasu se zvláštním zřetelem na koněpruskou oblast / Bosák, Pavel, 1951-, Cílek, Václav, jr. -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 27 (2001), s. 15-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Křemen-hematitové žíly na "Hradisku" u Bludova / Zimák, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 4 (2000), s. 316-317
Zdroj: ČGS (UNM)
Křemen-turmalínová žíla s apatitem-(CaF) z Babic u Šternberka / Novotný, Pavel, 1954-, Zimák, Jiří, 1956- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 16, č. 1 (2008), s. 65-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Křemen z lokality Kněževes / Smejtek, L., Šrein, Vladimír, Šreinová, B., Šťastný, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7, - (1999), s. 217-218
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Křemen z lokality Kněževes / Smejtek, Lubor, 1957-, Šrein, Vladimír, Šreinová, Blanka, Šťastný, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 217-218
Zdroj: ČGS (UNM)
Křemence sz. Čech jako suroviny doby kamenné: Mostecko a Kadaňsko
Křemencové kamýky na Pardubicku / Vítek, Jan, 1946- -- In: Věda a život -- ISSN 0322-8258 -- Roč. 31, č. 7 (1986), s. 505
Zdroj: ČGS (UNM)
Křemencové mrazové sruby na Veľkém Fatranském Kriváni / Vítek, Jan -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 94, č. 4 (1989), s. 302
Zdroj: ČGS (UNM)
Křemencový kras venezuelské Guyany : speleologická výprava do nitra stolové hory Roraimy / Audy, Marek, 1969- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 82, č. 5 (2003), s. 263-265
Zdroj: ČGS (UNM)
Křemenná vlákna v krasových výplních / Tipková, Jaroslava -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 16 (1990), s. 41-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Křemenná výplň trhlin ve fylitech z údolí Chvojnice / Karásek, Jaromír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 1 (1997), s. 31-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Křemenná žíla od Velkého Ratmírova na Jindřichohradecku / Vránek, Jiří -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 36, č. 1 (1996), s. 68
Zdroj: ČGS (UNM)
Křemenná žíla se záhnědami z kamenolomu Horní Bory / Dobrovitovský, Pavel, Toegel, Vlastimil -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 3 (2006), s. 209-211
Zdroj: ČGS (UNM)
Křemenné arkózové pískovce mezi Únanovem a Tvořihrází: devonská klastika nebo relikty terciérní durikrusty? (34-11 Znojmo) / Otava, Jiří, 1950- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 37-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Křemenné geody v kremnicko-štiavnických ryolitech / Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 3 (2006), s. 19
Zdroj: ČGS (UNM)
Křemenné geody západní pouště v Iráku