Listování
od 

K šedesátým narozeninám profesora Františka Fediuka / Souček, Jiří -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 2 (1989), s. 113-126
Zdroj: ČGS (UNM)
K šedesátým pátým narozeninám Ing. Miloše Picka, Dr.Sc. -- In: Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích -- s. 2-4
Zdroj: ČGS (UNM)
K šesťdesiatinám Prof.Ing. Ladislava Rozložníka, DrSc. / Jacko, Stanislav -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 91 (1990), s. 13-14
Zdroj: ČGS (UNM)
K šesťdesiatinám RNDr, Jána Gašparika, CSc. / Reichwalder, Peter, Vass, Dionýz, 1934- -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 84 (1986), s. 27-30
Zdroj: ČGS (UNM)
K tektonice středočeských karbonských pánví / Pešek, Jiří, 1936- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 7 (1983), s. 200-202
Zdroj: ČGS (UNM)
K tektonice v křídovém útvaru na Lounsku (12-11 Žatec, 12-12 Louny) / Váně, Miroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 42-43
Zdroj: ČGS (UNM)
K tektonické analýze orogenů / Chaloupský, Josef -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 61, č. 1 (1986), s. 56-57
Zdroj: ČGS (UNM)
K tektonické stavbě karbonu plzeňské pánve / Opekar, Ladislav, Spudil, Jiří -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 10 (1986), s. 280-283
Zdroj: ČGS (UNM)
K tektonické stavbě paleozoika na listu Olomouc (24-22 Olomouc) / Zapletal, Jan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001), s. 61-63
Zdroj: ČGS (UNM)
K teorii územní ochrany přírody / Čeřovský, Jan, 1930- -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 7, č. 6 (1982), s. 353-360
Zdroj: ČGS (UNM)
K teórii vzniku minerálov a chemických zlúčenín v medzihviezdnom priestore / Babčan, Ján -- In: Geochémia geologických procesov a životného prostredia -- s. 17-21
Zdroj: ČGS (UNM)
K termickému rozkladu přírodního becquerelitu CaO . 6UO3 . 10-11H2O / Čejka, Jiří, 1929-, Urbanec, Zdeněk -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 152, č. 1 (1983), s. 26-36
Zdroj: ČGS (UNM)
K terminologii poruchových linií / Květ, Radan, 1928- -- In: Studia geographica -- ISSN 0587-1247 -- Č. 87 (1984), s. 49
Zdroj: ČGS (UNM)
K těžbě nerostných surovin na lokalitě Peklo severně od Lipníku nad Bečvou (25-11 Hlubočky) / Janoška, Martin, Novotný, Pavel, 1954- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 65-66
Zdroj: ČGS (UNM)
K těžbě zlata v okolí štěchovické přehrady jižně od Prahy / Litochleb, Jiří -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví. 26 -- Roč. 139 (1995), s. 35-41
Zdroj: ČGS (UNM)
K těžbě železa na Krkaňce a Kaňku / Foit, Ferdinand -- In: Rozpravy Národního technického muzea. Studie z dějin hornictví. 17 -- Č. 102 (1985), s. 292-296
Zdroj: ČGS (UNM)
K třicátému výročí úmrtí akademika Františka Slavíka / Cvrček, Svatopluk -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 39, č. 7 (1988), s. 257
Zdroj: ČGS (UNM)
K úkolům našeho uhelného průmyslu v letošním roce / Krumnikl, Antonín -- In: Uhlí -- Roč. 37, č. 6 (1989), s. 241-243
Zdroj: ČGS (UNM)
K úmrtí Františka Reichmanna / Gabriel, Miroslav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 2 (2000), s. 29
Zdroj: ČGS (UNM)
K úmrtí prof. dr. Jana Krejčího, DrSc. / Karásek, Jaromír -- In: Sborník České geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 99, č. 1 (1994)
Zdroj: ČGS (UNM)