Listování
od 

K šedesátinám RNDr. Vladimíra Hoffmana / Novák, František -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 36, č. 1 (1991), s. 89-90
Zdroj: ČGS (UNM)
K šedesátinám RNDr. Vladimíra Kleina / Müller, Vlastimil -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 61, č. 5 (1986), s. 293-296
Zdroj: ČGS (UNM)
K šedesátinám RNDr. Vlastimila Müllera / Lochmann, Zdeněk -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 70, č. 1 (1995), s. 74
Zdroj: ČGS (UNM)
K šedesátinám RNDr. Vojena Ložka, DrSc. / Žebera, Karel, 1911-1986 -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 2 (1986), s. 213-214
Zdroj: ČGS (UNM)
K šedesátinám RNDr. Zdeňka Lochmanna / Müller, Vlastimil -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 69, č. 1 (1994), s. 86
Zdroj: ČGS (UNM)
K šedesátinám RNDr. Zdeňka Vejnara, DrSc. / Suk, Miloš, 1934- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 58, č. 4 (1983), s. 245-250
Zdroj: ČGS (UNM)
K šedesátinám Václava Cílka / Kovářík, Jan -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 64, č. 6 (1989), s. 373-374
Zdroj: ČGS (UNM)
K šedesátým narozeninám ing. Lumíra Woznici, CSc / Horský, Otto -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 35, č. 4 (1990), s. 435
Zdroj: ČGS (UNM)
K šedesátým narozeninám Ing. V. Šmejkala, CSc. / Čadek, Josef, 1929-1988 -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 63, č. 6 (1988), s. 366-369
Zdroj: ČGS (UNM)
K šedesátým narozeninám prof. Ing. Mirko Vaněčka, DrSc. / Pouba, Zdeněk, 1922- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 33, č. 3 (1988), s. 321-324
Zdroj: ČGS (UNM)
K šedesátým narozeninám prof. RNDr. Bohuslav Fojta, CSc. / Staněk, Josef -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 34, č. 4 (1989), s. 437-439
Zdroj: ČGS (UNM)
K šedesátým narozeninám prof. RNDr. Františka Čecha, DrSc. / Staněk, Josef -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 34, č. 3 (1989), s. 331-332
Zdroj: ČGS (UNM)
K šedesátým narozeninám prof. RNDr. Vladimíra Boušky, DrSc. / Jelínek, Emil, 1943-, Matějka, Dobroslav -- In: Bulletin České geologické společnosti -- Roč. 1, č. 1-2 (1993), s. 14
Zdroj: ČGS (UNM)
K šedesátým narozeninám profesora Františka Fediuka / Souček, Jiří -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 2 (1989), s. 113-126
Zdroj: ČGS (UNM)
K šedesátým pátým narozeninám Ing. Miloše Picka, Dr.Sc. -- In: Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích -- s. 2-4
Zdroj: ČGS (UNM)
K šesťdesiatinám Prof.Ing. Ladislava Rozložníka, DrSc. / Jacko, Stanislav -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 91 (1990), s. 13-14
Zdroj: ČGS (UNM)
K šesťdesiatinám RNDr, Jána Gašparika, CSc. / Reichwalder, Peter, Vass, Dionýz, 1934- -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 84 (1986), s. 27-30
Zdroj: ČGS (UNM)
K tektonice středočeských karbonských pánví / Pešek, Jiří, 1936- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 7 (1983), s. 200-202
Zdroj: ČGS (UNM)
K tektonice v křídovém útvaru na Lounsku (12-11 Žatec, 12-12 Louny) / Váně, Miroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 42-43
Zdroj: ČGS (UNM)
K tektonické analýze orogenů / Chaloupský, Josef -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 61, č. 1 (1986), s. 56-57
Zdroj: ČGS (UNM)