Listování
od 

K životnímu výročí Dr. Jarmily Waldhausrové / Vejnar, Zdeněk -- In: Bulletin České geologické společnosti -- Roč. 1, č. 1-2 (1993), s. 18-19
Zdroj: ČGS (UNM)
K životnímu výročí Kašpara Šternberka (1761-1838) / Majer, Jiří, 1922- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 10 (1988), s. 315-316
Zdroj: ČGS (UNM)
K životu a dílu Františka Pošepného (1836-1895) / Majer, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 3 (1995), s. 96-97
Zdroj: ČGS (UNM)
K/Ar- und 40Ar/39Ar-Daten von Glimmern der Böhmischen Masse. Projekt S47-GEO präalpidische Kruste in Österreich, Dritter Bericht / Frank, Wolfgang, Scharbert, Susanna -- In: Mitteilungen der Österreichischen mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0930-0708 -- Jg. 138 (1993)
Zdroj: ČGS (UNM)
K/Ar age determinations on detrital muscovites - "backups" of orogenic processes of the European Variscides
K/Ar ages of white mica/illites at Late Variscan and post-Variscan sulphide and uranium deposits of the Bohemian Massif (Czech Republic) / Kříbek, Bohdan -- In: Géologie de la France -- ISSN 0246-0874 -- Roč. 2007, č. 2 (2007), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
K/Ar-Datierungen an detritischen Muskoviten - "Sicherungskopien" orogener Prozesse am Beispiel der Varisciden / Neuroth, Heike -- In: Göttinger Arbeiten zur Geologie und Paläontologie -- ISSN 0534-0403 -- Jg. 72 (1997)
Zdroj: ČGS (UNM)
K/Ar dating of Neogene volcanic rocks in surroundings of Uherský Brod, Moravia / Konečný, Vlastimil, Lexa, Jaroslav, Pécskay, Zoltán, Přichystal, Antonín, 1950- -- In: Hibsch 2002 Symposium 3-8 June 2002 : excursion guide : abstracts -- ISBN 80-7075-579-2 -- s. 100
Zdroj: ČGS (UNM)
K/Ar stáří světlé slídy a illitu pozdněvariských a povariských polymetalických a uranových ložisek Českého masívu (Česká republika)
K/T tectites and new conception of their genesis
K/T-tektity a nový názor na vznik tektitů / Skála, Roman -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 2 (1994), s. 131-135
Zdroj: ČGS (UNM)
Kačák (otomari) event - Hlubočepy in outskirt of Prague and sites in neighborhood of Karlštejn (W of Prague) / Budil, P., Čejchan, Petr, Hladil, Jindřich -- In: Recoveries '97 Conference Field Trip Book -- s. 21-25
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Kačák (otomari) event - Hlubočepy in outskirts of Prague and sites in neighborhood of Karlštejn (W of Prague) / Budil, Petr, 1969-, Čejchan, Petr, Hladil, Jindřich, 1953- -- In: Field trip book : UNESCO-IGCP Project 335 "Biotic Recoveries from Mass Extinctions" : final conference "Recoveries '97" -- s. 21-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Kačestvennaja charakteristika senomanskich pesčannikov Goržickogo chrebta
Kačestvennoje proizvedenije opytnych otkačok - neobchodimoje uslovije ich praviľnoj interpretacii
Kačestvo vody v kolodcach i sondach intensivno ispol'zovannoj sel'skochoz jajstvennoj territorii (Vostočnoslovackaja nizmennost', ČSSR)
Kačestvo vody v vodochraniliščach i ich revitalizacija
Kadaň dam - the Upper crystalline nappe / Konopásek, Jiří, Králíčková, Simona, Schulmann, Karel -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 10 (2000), p. 104-105
Zdroj: ČGS (UNM)
The Kadaň green earth
Kadaňská hlinka / Klvaňa, Miroslav -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Rozpravy z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 40 (215), s. 55-58
Zdroj: ČGS (UNM)