Listování
od 

K aktuálním problémům karotážní interpretace ve složitých kolektorech / Těžký, Antonín -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 4 (1983), s. 557-569
Zdroj: ČGS (UNM)
K aktuálnym problémom vodohospodárskych úprav na výhodoslovenskej nížině / Kravčík, Michal -- In: Vodní hospodářství. řada A -- Roč. 37, č. 6 (1987), s. 158-163
Zdroj: ČGS (UNM)
K antropogenním vlivům v povodí horního toku Lužické Nisy / Farský, Ivan -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 97, č. 1 (1992), s. 26-32
Zdroj: ČGS (UNM)
K-Ar - systematics on detrital white micas and fine mineral fractions from the Barrandian of the Prague syncline/Czech Republic / Ahrendt, Hans, Neuroth, Heike, Wemmer, Klaus -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 42, no. 2 (1998), p. 204
Zdroj: ČGS (UNM)
K-Ar and Ar-Ar dating method / Jelínek, Emil (2004) -- In: Man-made radioactivity in environmental pollution and radiochronology -- ISBN 1-4020-1860-6
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
K-Ar and Ar-Ar isotopic study of amphiboles from meta-ophiolite complexes, Eastern Bohemian Massif / Bowes, D. R., Hamidullah, S., Macintyre, R. M., Onstott, T. C. -- In: Proceedings of the 1st International Conference on the Bohemian Massif -- ISBN 80-7075-104-5 -- s. 195-199
Zdroj: ČGS (UNM)
K-Ar dating in the Teplá-Domažlice zone at the Western margin of the Bohemian Massif / Kreutzer, Hans, Okrusch, Martin, Schüssler, Ulrich, Seidel, Eberhard, Vejnar, Zdeněk -- In: Proceedings of the 1st International Conference on the Bohemian Massif -- ISBN 80-7075-104-5 -- s. 168-175
Zdroj: ČGS (UNM)
K-Ar dating of illite fundamental particles separated from illite-smectite / Clauer, N., Franců, Juraj, 1957-, Srodon, J., Šucha, Vladimír -- In: Clay minerals -- ISSN 0009-8558 -- Vol. 32, no. 2 (1997), p. 181-196
Zdroj: ČGS (UNM)
K-Ar determination of a basaltic dike from Želešice (Brno massif)
K-Ar evidence for a Mesozoic thermal event superimposed on burial diagenesis of the Upper Silesia Coal Basin / Banaś, Michał, Clauer, N., Środoń, Jan, Wójtowicz, A. -- In: Clay minerals -- ISSN 0009-8558 -- Vol. 41, no. 2 (2006), p. 669-690
Zdroj: ČGS (UNM)
K-Ar mica/illite and Rb-Sr sphalerite dating and geotectonic setting of Late Variscan and Post-Variscan sulphide and uranium mineralizations of the Bohemian Massif (Czech Republic) / Kříbek, Bohdan -- In: Let's talk ore deposits.Proceedings of the 11th SGA Biennial Meeting, Antofagasta, Chile, 26-29 September 2011 -- ISBN 978-956-287-329-1 -- 3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
K-Ar model age of muscovite and biotite from some varieties of the Choustník orthogneiss
K-Ar modelová stáří muskovitu a biotitu z některých variet choustnické ortoruly / Kantor, Ján, Klečka, Milan, Molák, Bohumil -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 107-109
Zdroj: ČGS (UNM)
K-Ar radiačný systém v geologických podmienkach / Burchart, Jan, Kráľ, Ján -- In: Mineralia slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 19, č. 4 (1987), s. 363-374
Zdroj: ČGS (UNM)
K báňskému podnikání v Nalžovských Horách / Litochleb, Jiří -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 22 -- Roč. 125 (1992), s. 55-67
Zdroj: ČGS (UNM)
K biostratigrafickému dělení mladšího kenozoika v Evropě na podkladě Muridů a Cricetidů (Rhodentia, Mammalia)
K biostratigrafii karbonu v doubravských vrstvách hornoslezské černouhelné pánve / Purkyňová, Eva -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 39, č. 3 (1990), s. 213-224
Zdroj: ČGS (UNM)
K biostratigrafii mladšího paleozoika středočeské oblasti / Holub, Vlastimil, Pešek, Jiří, 1936- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 42, č. 6 (1991), s. 137-142
Zdroj: ČGS (UNM)
K biostratigrafii svrchního eocénu (vápnitý nanoplankton) vsetínských vrstev zlínského souvrství na listu Vsetín (25-41 Vsetín) / Krejčí, Oldřich, 1958-, Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 44-46
Zdroj: ČGS (UNM)
K charakteristice niv brdských toků / Ložek, Vojen -- In: Modelové území povodí Litavky - Krajinotvorné programy -- s. 123-125
Zdroj: ČGS (UNM)