Listování
od 

K charakteristice niv brdských toků / Ložek, Vojen -- In: Modelové území povodí Litavky - Krajinotvorné programy -- s. 123-125
Zdroj: ČGS (UNM)
K charakteristike vplyvu banských vôd kryštalinika Nízkych Tatier na kvalitu prírodných vôd / Dovina, Vladimír, Rapant, Stanislav, Vrana, Kamil -- In: Puklinové a puklinovo-krasové vody a problémy ich ochrany : zborník referátov z VIII. celoštátnej hydrogeologickej konferencie 6.-8. júna 1984 - Račkova dolina -- s. 369-378, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
K charakteristike zlatonosného pyritu na ložisku Pezinok-Kolárský vrch, Vinohrady / Andráš, Peter, Caňo, František, Nagy, Géza -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 5 (1989), s. 463-471
Zdroj: ČGS (UNM)
K charakteru a genezi tektonického styku lugika a silezika / Grygar, Radomír, Vavro, Martin -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 134-139
Zdroj: ČGS (UNM)
K charakteru neotektonických pohybů a vývoji reliéfu v oblasti Hrubého Jeseníku a východní části Orlických hor / Ivan, Antonín -- In: Časopis Slezského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0627 -- Roč. 39, č. 3 (1990), s. 277-281
Zdroj: ČGS (UNM)
K chemickému vzorci sabugalitu, uranospathitu a arsenuranospathitu / Čejka, Jiří, 1929- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11 (2003), s. 136-139
Zdroj: ČGS (UNM)
K chemismu některých sulfidů z ložiska Běstvina / Fengl, Milan, Jansa, Jiří, Novák, František -- In: Mineralogie, geochemie a životní prostředí -- ISBN 80-7075-161-4 -- s. 13-15
Zdroj: ČGS (UNM)
K citacím v geologické literatuře / Gabriel, Miroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 8 (1988), s. 246-247
Zdroj: ČGS (UNM)
K čemu je fuzzy logika při odhadu extrémních povodní / Blažková, Šárka -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 42, č. 1 (2000), s. 6-9
Zdroj: ČGS (UNM)
K dalšímu zkvalitňování výuky geologie v rámci okresu / Mejzlík, Zdeněk -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 38, č. 10 (1987), s. 372-374
Zdroj: ČGS (UNM)
K desátému výročí památného nálezu apatitu u Opalic na Českokrumlovsku / Novák, Václav, 1945- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 1, č. 3 (1993), s. 14
Zdroj: ČGS (UNM)
K devadesátinám Dr. Tomáše Kruti, CSc. / Skácel, Jaroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 1 (1996), s. 3-8
Zdroj: ČGS (UNM)
K devadesátinám profesora PhDr. Otakara Matouška / Kočárek, Eduard -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 40, č. 5 (1988-89), s. 179-180
Zdroj: ČGS (UNM)
K distribuci hlavonožců v pelagických uloženinách spodní křídy na Strážovské hornatině / Vašíček, Zdeněk, 1937- -- In: Paleoekologie : sborník z konference Organismy a prostředí v geologické minulosti z hlediska paleoekologie, sedimentologie a geochemie (1982 : Brno, Česko) -- s. 132-136, 150-155
Zdroj: ČGS (UNM)
K distribúcii zlata v stredoslovenských neovulkanitoch / Böhmer, Miloslav -- In: Zlato v Západných Karpatoch - jeho geochémia, mineralógia, metalogenéza, ložiská -- s. 111-116
Zdroj: ČGS (UNM)
K dobývání nerostných surovin na chebsku v letech 1750-1820 (1848) / Beran, Petr -- In: Rozpravy Národního technického muzea. Studie z dějin hornictví. 17 -- Č. 102 (1985), s. 279-282
Zdroj: ČGS (UNM)
K dokumentaci geologických zajímavostí v severočeské hnědouhelné pánvi / Hurník, Stanislav, 1933-2005 -- In: Zpravodaj SHD -- ISSN 0323-0368 -- Č. 1 (1994), s. 33-34
Zdroj: ČGS (UNM)
K dolování uranu v revíru Potůčky v Krušných horách / Bufka, Aleš, Velebil, Dalibor -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 192-193
Zdroj: ČGS (UNM)
K doterajšiemu využitiu výsledkov modifikácie laboratornej merkurometrie pôd v Spišsko-gemerskom rudohorí / Hojnoš, Marián, Kucharič, Ľudovít -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 11 (1989), s. 335-337
Zdroj: ČGS (UNM)
K důlně geologickým podmínkám hornické činnosti ve velkých hloubkách v Československé části Hornoslezské černouhelné pánve (OKR) / Dopita, Miloslav -- In: Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách -- s. 60-70
Zdroj: ČGS (UNM)