Listování
od 

K dutinovému zvětrávání krystalických břidlic : příklady z chráněných území Korsiky a severní Moravy / Vítek, Jan, 1946- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 52, č. 3 (1997), s. 85-87
Zdroj: ČGS (UNM)
K dynamice tvorby a faciálnímu rozrůznění terestrického kvartéru v extraglaciálních oblastech
K efektivnosti geologických exkurzí / Mejzlík, Zdeněk -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 39, č. 8 (1988), s. 293-296
Zdroj: ČGS (UNM)
K ekonomické efektivnosti exploatace zásob vázaných pod zvodněnými horizonty / Dvořáček, Jaroslav, Šnapka, Petr -- In: Uhlí -- Roč. 37, č. 9 (1989), s. 394-400
Zdroj: ČGS (UNM)
K ekonomicko-technickým změnám v českém rudném hornictví 1918-1939 / Majer, Jiří -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 24 -- Roč. 131 (1994), s. 34-36
Zdroj: ČGS (UNM)
K existenci neotektonicky aktivních linií v centru Českého krasu / Bosák, Pavel, 1951-, Rejl, Jindřich -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Č. 7 (1982), s. 29-41
Zdroj: ČGS (UNM)
K existenci "ševětínského astroblému" v jižních Čechách (Česká republika)
K exploataci uranových ložisek v Českém masivu 1945-2000 / Majer, Jiří, 1922- -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 36 (204), s. 25-29
Zdroj: ČGS (UNM)
K faciím a stratigrafii spodnodevonského útesového komplexu u Koněprus / Chlupáč, Ivo, 1931-2002 -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 73, č. 1 (1998), s. 1-13
Zdroj: ČGS (UNM)
K-feldspar from basalt of the prominent mineralogical site at Kočka Hill near Žitenice, the České středohoří Mts.
K-feldspar phenocrysts from the Žiar Mts. granite (Slovakia) - the structural state and composition variations
K-feldspars of the granitoid rocks from the Strážovské vrchy crystalline complex / Vilinovičová, Ľubica -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738
Zdroj: ČGS (UNM)
K fylomorfogenezi otolitů ryb čeledi Myctophydae (Teleostei)
K historii a významu mineralogicko-petrografických sbírek přírodovědecké fakulty UJEP : vědecká konference Praha 30.10-2.11.1984 / Staněk, Josef, Štelcl, Jindřich -- In: 200 let České společnosti nauk 1784-1984 -- s. 215-221
Zdroj: ČGS (UNM)
K historii dolování u Koroužného na západní Moravě / Houzar, Stanislav -- In: Stříbrná Jihlava 1998 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 19.9.-20.9. 1998 : sborník příspěvků -- s. 72-79
Zdroj: ČGS (UNM)
K historii dolování uhlí a doprovodných surovin v československé části hornoslezské černouhelné pánve / Strakoš, Zdeněk -- In: Historie dolování ve Slezsku a na severní Moravě. Sborník přednášek ze semináře -- s. 102-107
Zdroj: ČGS (UNM)
K historii krušnohorského zlomu / Hurník, Stanislav, 1933-2005 -- In: Sborník V. uhelně geologické konference (28.-30. ledna 1986) -- s. 71-74
Zdroj: ČGS (UNM)
K historii mineralogické lokality Rožná / Velebil, Dalibor -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 10, č. 3 (2002), s. 218-219
Zdroj: ČGS (UNM)
K historii mineralogických výzkumů těžených fluoritových ložisek (Česká republika) / Fengl, Milan, Novák, František -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví. 26 -- Roč. 139 (1995), s. 21-25
Zdroj: ČGS (UNM)
K historii nálezu kaňkitu a zýkaitu na Kaňku u Kutné Hory / Jansa, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 5 (1997), s. 342-344
Zdroj: ČGS (UNM)