Listování
od 

K historii a významu mineralogicko-petrografických sbírek přírodovědecké fakulty UJEP : vědecká konference Praha 30.10-2.11.1984 / Staněk, Josef, Štelcl, Jindřich -- In: 200 let České společnosti nauk 1784-1984 -- s. 215-221
Zdroj: ČGS (UNM)
K historii dolování u Koroužného na západní Moravě / Houzar, Stanislav -- In: Stříbrná Jihlava 1998 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 19.9.-20.9. 1998 : sborník příspěvků -- s. 72-79
Zdroj: ČGS (UNM)
K historii dolování uhlí a doprovodných surovin v československé části hornoslezské černouhelné pánve / Strakoš, Zdeněk -- In: Historie dolování ve Slezsku a na severní Moravě. Sborník přednášek ze semináře -- s. 102-107
Zdroj: ČGS (UNM)
K historii krušnohorského zlomu / Hurník, Stanislav, 1933-2005 -- In: Sborník V. uhelně geologické konference (28.-30. ledna 1986) -- s. 71-74
Zdroj: ČGS (UNM)
K historii mineralogické lokality Rožná / Velebil, Dalibor -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 10, č. 3 (2002), s. 218-219
Zdroj: ČGS (UNM)
K historii mineralogických výzkumů těžených fluoritových ložisek (Česká republika) / Fengl, Milan, Novák, František -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví. 26 -- Roč. 139 (1995), s. 21-25
Zdroj: ČGS (UNM)
K historii nálezu kaňkitu a zýkaitu na Kaňku u Kutné Hory / Jansa, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 5 (1997), s. 342-344
Zdroj: ČGS (UNM)
K historii rosicko-oslavanského uhelného revíru. 2. část / Plchová, Jarmila -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 35 (199), s. 74-81
Zdroj: ČGS (UNM)
K historii sledování slapových sil v důlních dílech / Hanzlík, Josef -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 36 (204), s. 87-89
Zdroj: ČGS (UNM)
K historii těžby a zpracování rud mědi v Maroku / Skácel, Jaroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 2 (2000), s. 111-116
Zdroj: ČGS (UNM)
K historii těžby antracitu u Brandova v Krušných horách / Hurník, Stanislav, 1933-2005 -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (2000), s. 51-59
Zdroj: ČGS (UNM)
K historii těžby grafitu na ložisku Velké Tresné / Houzar, Stanislav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 5 (1998), s. 340-341
Zdroj: ČGS (UNM)
K historii těžby uhlí v plzeňské černouhelné pánvi v 19. a 20. století - I. část / Křivanec, Václav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 10, č. 2 (2003), s. 19-23
Zdroj: ČGS (UNM)
K historii těžby uhlí v plzeňské černouhelné pánvi v 19. a 20. století. II. část / Křivanec, Václav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 10, č. 3 (2003), s. 7-12
Zdroj: ČGS (UNM)
K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. I. část / Plchová, Jarmila -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 5 (2004), s. 30-35
Zdroj: ČGS (UNM)
K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. II. část / Gross, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 6 (2004), s. 16-20
Zdroj: ČGS (UNM)
K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. III. část, Geologická část / Malý, Lubomír -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 7 (2004), s. 11-19
Zdroj: ČGS (UNM)
K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. IV. část, Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách / Gross, Jiří, Malý, Lubomír, Plchová, Jarmila -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 8 (2004), s. 20-22
Zdroj: ČGS (UNM)
K historii turnovského kamenářství / Žežulka, Jaroslav, 1931- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 8 (1988), s. 249-250, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
K hlavným výsledkom úlohy Regionálna geológia Západných Karpát / Hvožďara, Pavel, Knésl, Juraj, Maťová, Viera -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 1 (1989), s. 12-15
Zdroj: ČGS (UNM)