Listování
od 

K nedožitým päťdesiatinám Jozefa Izsu / Porubský, Anton, Tkáčik, Pavol -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 16, č. 3 (1984), s. 305
Zdroj: ČGS (UNM)
K nedožitým pětašedesátinám Doc. Ing. Jiřího Králíka, CSc. / Havelka, Jaroslav -- In: Zpravodaj (Geol. Pavilon F. Pošepného VŠB-TU Ostrava). -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 13 (1998), s. 69-71
Zdroj: ČGS (UNM)
K nedožitým sedmdesátinám Prof. Ing. Otakara Kumpery, DrSc. / Grygar, Radomír, Vašíček, Zdeněk, 1937- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 48, č. 1 (2002)
Zdroj: ČGS (UNM)
K nedožitým sedmdesátým narozeninám RNDr. Jaroslava Dvořáka, DrSc.
K nedožitým sedmdesátým narozeninám RNDr. Jaroslava Dvořáka, DrSc. / Přichystal, Antonín -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2002, sborník abstraktů -- 3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
K nedožitým šedesátinám docenta PaeDr. Vojtěch Bartha, CSc. (1924-1980) / Zapletal, Jan, 1939- -- In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica-Geologica -- Č. 22 (1983), s. 5-9
Zdroj: ČGS (UNM)
K nedožitým šedesátinám RNDr. Čestmíra Bůžka, CSc. / Knobloch, Ervín, 1934- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 68, č. 1 (1993), s. 5-6
Zdroj: ČGS (UNM)
K nedožitým šedesátinám RNDr. Josefa Čadka, CSc. / Pačes, Tomáš, 1937- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 64, č. 1 (1989), s. 55-56
Zdroj: ČGS (UNM)
K nejstarší historii drahých kamenů / Tuček, Karel, 1906-1990 -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Drahé kameny -- s. 161-169
Zdroj: ČGS (UNM)
K nekotorym voprosam karstovoj gidrogeologii
K některým metodickým nedostatkům výpočtu zásob uhelných ložisek / Schejbal, Ctirad, 1936- -- In: Uhlí -- Roč. 32, č. 1 (1984), s. 15-19
Zdroj: ČGS (UNM)
K některým otázkám aplikace matematického modelování v hydrogeologii / Machek, Pavel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 2 (1987), s. 43-46
Zdroj: ČGS (UNM)
K některým otázkám sedimentace kulmských konglomerátů moravskoslezské oblasti Českého masívu / Zapletal, Jan -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 34, č. 1 (1989), s. 79-84
Zdroj: ČGS (UNM)
K některým otázkám stáří a geneze rud strážského bloku v severočeské křídě / Anderson, E. B., Nikolskij, A. L., Ordynec, German Jevgenič, Šofr, František -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Č. 2 (1987), s. 63-77
Zdroj: ČGS (UNM)
K některým otázkám Václava Štefana / Holub, Milan -- In: Kutnohorsko : vlastivědný sborník -- ISSN 1212-6098 -- Roč. 14 (2010), s. 58-64
Zdroj: ČGS (UNM)
K některým problémům krasové hydrogeologie / Panoš, Vladimír, 1922-2002 -- In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica-Geologica -- Č. 23 (1984), s. 51-66
Zdroj: ČGS (UNM)
K některým problémům současného horního práva / Dvořák, Pavel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 12 (2006), s. 20-22
Zdroj: ČGS (UNM)
K některým teoretickým otázkám vlivu poddolování / Blažek, Jan -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 6 - Geotechnika a stavitelství -- s. 13
Zdroj: ČGS (UNM)
K některým výskytům akumulací pyropu / Horáková, Milada -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 4 (1988), s. 122
Zdroj: ČGS (UNM)
K některým zvláštnostem zgelovatění mekkých hnědých uhlí v severočeské pánvi