Listování
od 

K novým časovým modelům ložisek vápenců a cementářských surovin / Hrzina, Petr, Němec, Václav, Svoboda, K. -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice - sborník anotací: matematické metody v geologii -- s. 5-6
Zdroj: ČGS (UNM)
K novým možnostem fyzickogeografického hodnocení krajiny na příkladech z České republiky / Kirchner, Karel, Květ, Radan -- In: Zprávy Geografického ústavu ČSAV -- ISSN 0375-6122 -- Roč. 28, č. 4 (1991), s. 43-58
Zdroj: ČGS (UNM)
K novým poznatkům o triasové stratigrafii: hranice mezi anisem a ladinem / Siblík, Miloš -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, 7/8 (1993), s. 251-252
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
K novým poznatkům o triasové stratigrafii: hranice mezi anisem a ladinem / Siblík, Miloš -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 7-8 (1993), s. 251-252
Zdroj: ČGS (UNM)
K novým přístupům ve využívání kovonosných surovin v ČSSR / Mazáček, Jan -- In: Rudy -- Roč. 36, č. 2 (1988), s. 32-36
Zdroj: ČGS (UNM)
K obecným a zvláštním trendům vývoje rudné ložiskové geologie a rudného hornictví / Havelka, Jaroslav, Svoboda, Vlastimil -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 8 (1990), s. 232-234
Zdroj: ČGS (UNM)
K obnovení těžby olova a stříbra na severní Moravě koncem 19.století / Paukert, Josef -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 6 (1999), s. 468-469
Zdroj: ČGS (UNM)
K obrazovaniju sovremennych karbonatnych natekov / Štelcl, Jindřich, 1956- -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae brunensis. Geologia -- Vyp. 14, no. 5 (1984), s. 211-221, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
K oceňování majetku báňských podniků / Karpíšek, Jindřich -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 5, č. 9 (1998), s. 274-280
Zdroj: ČGS (UNM)
K odhadu objemu bludných balvanů / Gába, Zdeněk, 1939- -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 53, č. 2 (2004), s. 179-181
Zdroj: ČGS (UNM)
K opredeleniju podzemnogo stoka
K opredeleniju vlijanija poverchnostnych tečenij na režim urovnja podzemnych vod
K osmdesátinám doc. RNDr. Jaroslava Skácela, CSc. / Fojt, Bohuslav, 1929- -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 57, č. 2 (2008), s. 188-190
Zdroj: ČGS (UNM)
K osmdesátinám doc. RNDr. Zdeňka Rotha, DrSc. / Eliáš, Mojmír, Stráník, Zdeněk -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 69, č. 4 (1994), s. 86
Zdroj: ČGS (UNM)
K osmdesátinám Ing. Dr. Oldřicha Toldeho / Svoboda, Karel -- In: Stavivo -- ISSN 0029-0801 -- Roč. 65, č. 6 (1987), s. 249
Zdroj: ČGS (UNM)
K osmdesátinám Ing. Mojmíra Krautera -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 10 (2007), s. 48
Zdroj: ČGS (UNM)
K osmdesátinám Jiřího Majera / Velfl, Josef -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 9, č. 11 (2002), s. 29-30
Zdroj: ČGS (UNM)
K osmdesátinám PhDr. Jiřího Majera, CSc. / Bohatý, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 10, č. 6 (2002), s. 452-453
Zdroj: ČGS (UNM)
K osmdesátinám PhDr. Jiřího Majera, CSc. / Drábek, Pavel -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 32 (184), s. 99-102
Zdroj: ČGS (UNM)
K osmdesátinám Prof. RNDr. Josefa Sekaniny / Fojt, Bohuslav, 1929- -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae brunensis. Geologia -- Roč. 12, č. 1 (1982), s. 3-5
Zdroj: ČGS (UNM)