Listování
od 

K osmdesátinám profesora Vojtěcha Mencla / Pašek, Jaroslav -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 32, č. 2 (1987), s. 211
Zdroj: ČGS (UNM)
K osmdesátinám RNDr. Jindřicha Rädische / Straka, Jiří -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 62, č. 5 (1987), s. 311
Zdroj: ČGS (UNM)
K osmdesátinám RNDr. Radvana Horného, CSc. / Turek, Vojtěch, 1949- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 38 (2012), s. 45-47
Zdroj: ČGS (UNM)
K osmdesátinám RNDr. Tibora Budaye DrSc / Cicha, Ivan, 1932-, Opletal, Mojmír -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 68, č. 3 (1993), s. 46
Zdroj: ČGS (UNM)
K osmdesátinám RNDr. Vlastislava Zázvorky, CSc. / Beneš, Josef -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 28, č. 4 (1983), s. 435-436
Zdroj: ČGS (UNM)
K osmdesátinám RNDr. Zdeňka Trdličky, CSc. / Novák, František, 1932-, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 16, č. 1 (2008), s. 118-125
Zdroj: ČGS (UNM)
K osmdesátinám Tibora Budaye / Opletal, Mojmír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 9-10 (1993), s. 308-309
Zdroj: ČGS (UNM)
K osmdesátým narozeninám RNDr. Břetislava Tvrzníka / Šnajdr, Milan, 1930-1989 -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 58, č. 3 (1983), s. 191
Zdroj: ČGS (UNM)
K osudu dolního českého Labe / Ložek, Vojen -- In: Živa -- ISSN 0044-4812 -- Roč. 55, č. 5 (2007)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
K otázce geologických parků v Československu / Pácal, Zdeněk -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 8-9 (1986), s. 265
Zdroj: ČGS (UNM)
K otázce interakcí mezi klimatem a krasem / Panoš, Vladimír, 1922-2002 -- In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica-Geologica -- Č. 25 (1986), s. 27-39
Zdroj: ČGS (UNM)
K otázce interakcí mezi krasem a strukturou / Panoš, Vladimír, 1922-2002 -- In: Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geographica-geologica -- Roč. 92, č. 27 (1988), s. 29-40
Zdroj: ČGS (UNM)
K otázce kvantifikace těžkých minerálů u různých typů vzorků / Horáková, Milada -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 6 (1990), s. 169-171
Zdroj: ČGS (UNM)
K otázce kvartérní tektoniky ve východní části Západních Beskyd / Pánek, Tomáš, 1977- -- In: Geomorfologický sborník 1 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 : příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11. 6. 2002 v Brně -- ISBN 80-210-2974-9 -- s. 114-118
Zdroj: ČGS (UNM)
K otázce provenience svrchnokarbonských slepenců v severovýchodních Čechách / Mikuláš, Radek, Prouza, Vladimír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2008), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
K otázce provenience svrchnokarbonských slepenců v severovýchodních Čechách / Mikuláš, Radek, Prouza, V. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2007, - (2008), s. 27-29
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
K otázce původu křepického zlata / Fröhlich, Jiří -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 13 (88), s. 52-55
Zdroj: ČGS (UNM)
K otázce regionálního členění reliéfu ČSSR / Sládek, Jaroslav, 1926-1990 -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 32, č. 3 (1983), s. 135-136
Zdroj: ČGS (UNM)
K otázce stáří a geneze stratiformních ložisek Českého masívu / Chaloupský, Josef -- In: Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek VI -- s. 90-102
Zdroj: ČGS (UNM)
K otázce stáří Bozkovických jeskyní / Turnovec, Ivan -- In: Příroda : sborník prací z ochrany přírody -- ISSN 1211-3603 -- Roč. 9 (1997), s. 82-85
Zdroj: ČGS (UNM)