Listování
od 

K otázce výzkumu hlubinné stavby zemské kůry / Pick, Miloš, 1923-2007, Pola, Ivan -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa -- s. 149-159
Zdroj: ČGS (UNM)
K otázce záhadných Kounovských kamenných řad / Váně, Miroslav -- In: Sborník Severočeského muzea. Přírodní vědy -- Č. 13 (1983), s. 143-158
Zdroj: ČGS (UNM)
K otázkám hornické a speleologické součinnosti na těžených vápencových lokalitách / Morávek, Rostislav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 8 (1988), s. 243-244
Zdroj: ČGS (UNM)
K otázkám vývoje cenomanu a spodního turonu v Podkrušnohoří / Čech, Stanislav, 1951-, Váně, Miroslav -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 33, č. 4 (1988), s. 395-410, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
K otázke optimalizácie prieskumnej siete a presnosti kategóorií zásob / Tréger, Milan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 8 (1989), s. 237-240
Zdroj: ČGS (UNM)
K otázke rudonosnosti medenoporfýrového systému Zlatna / Bebej, Juraj -- In: Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska -- s. 38-40
Zdroj: ČGS (UNM)
K padesátému výročí zákona o ochraně přírody / Ložek, Vojen -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 61, č. 3 (2006), s. 65-67
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
K padesátiletí hornické expozice v NTM / Příplata, Josef -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 33 (2004), s. 104-111
Zdroj: ČGS (UNM)
K padesátým narozeninám RNDr. Stanislava Štamberga, CSc. / Turek, Vojtěch -- In: Acta Musei reginaehradecensis. Series A, Scientiae naturales -- ISSN 0439-6812 -- Roč. 27 (1999), s. 227-231
Zdroj: ČGS (UNM)
K paleobatymetrii sedimentů středního badenu na labské elevaci / Brzobohatý, Rostislav, 1938-, Holzknecht, Milan, Jiříček, Rudolf, Matyáš, Václav -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 4 (1981), s. 719-739
Zdroj: ČGS (UNM)
K paleogeografii karpatu v oblasti Závodu (z. okraj slovenské části vídeňské pánve) / Brzobohatý, Rostislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 18-19
Zdroj: ČGS (UNM)
K paleogeografii permokarbonu jižní části boskovické brázdy / Malý, Lubomír, Uhrová, Jiřina -- In: Časopis Moravského muzea v Brně. Vědy přírodní -- Roč. 70 (1985), s. 55-59
Zdroj: ČGS (UNM)
K paleogeografii severočeské hnědouhelné pánve / Čadek, Josef, Elznic, Antonín, Kaigl, Jan -- In: 1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa -- s. 7
Zdroj: ČGS (UNM)
K památce RNDr. Odolena Kodyma, CSc. / Opletal, Mojmír -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 75, č. 3 (2000), s. 240
Zdroj: ČGS (UNM)
K patnáctému výročí vzniku SGÚ o problematice vyhledávání ložisek ropy a zemního plynu / Thon, Arnošt -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 16, č. 5 (1984), s. 456-460
Zdroj: ČGS (UNM)
K pětaosmdesátinám akademika Quida Záruby / Schütznerová-Havelková, Venceslava -- In: Inženýrské stavby -- Roč. 32, č. 6 (1984), s. 367
Zdroj: ČGS (UNM)
K pětaosmdesátinám doc. RNDr. Zdeňka Rotha, DrSc. / Ďurica, Dušan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 6, č. 12 (1999), s. 33
Zdroj: ČGS (UNM)
K pětaosmdesátinám prof. RNDr. Josefa Sekaniny, DrSc. / Fojt, Bohuslav, 1929- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 4 (1986), s. 439
Zdroj: ČGS (UNM)
K pětaosmdesátinám RNDr. Vlastimila Zázvorky, CSc. / Záruba, Bořivoj, 1939- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 33, č. 3 (1988), s. 312-313
Zdroj: ČGS (UNM)
K pětasedmdesátinám Prof. Dr. Bohuslava Hejtmana / Souček, Jiří -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 3 (1986), s. 318-319
Zdroj: ČGS (UNM)