Listování
od 

K přechodu na nový Světový geodetický systém 1984 / Jurkina, M. I., Pick, Miloš -- In: Geodetický a kartografický obzor -- 50/92, č. 3 (2004), s. 41-45
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
K příčinám poruch staveb v centru města Kladna / Pašek, Jaroslav, Svoboda, Bohumil, Šedivý, Miroslav, Žitný, Ladislav -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 5, č. 2 (2002), s. 15-16
Zdroj: ČGS (UNM)
K připomínkám Ing. I. Herleho / Drozd, Karel -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 4, č. 4 (2001), s. 4
Zdroj: ČGS (UNM)
K přítomnosti a budoucnosti geologických věd / Šibrava, Vladimír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 3 (1993), s. 80-83
Zdroj: ČGS (UNM)
K půlkulatým narozeninám prof. Dr. Zdeňka Pouby, DrSc. / Skácel, Jaroslav, 1928- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 4 (2007), s. 365-366
Zdroj: ČGS (UNM)
K původu ilmenitu ve štěrcích Třebenicka a Jizerské louky / Langrová, Anna, Ulrych, Jaromír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- 4-5 (1997), s. 206-210
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
K původu ilmenitu ve štěrcích Třebenicka a Jizerské louky / Langrová, Anna, Ulrych, Jaromír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 206-210
Zdroj: ČGS (UNM)
K původu některých typů barrandienského svrchního proterozoika / Kříbek, Bohdan, 1946- -- In: Věstník Českého geologického ústavu -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 67, č. 1 (1992), s. 75-78
Zdroj: ČGS (UNM)
K původu rodových jmen některých českých křídových rostlin / Hluštík, Antonín Jiří, 1946- -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 154, č. 2 (1988), s. 90-93
Zdroj: ČGS (UNM)
K původu zlata v aluviálních uloženinách Zlatého potoka u Kraskova v Železných horách / Pašava, Jan, 1957- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 29, č. 3 (1984), s. 287-292, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
K regionálnímu báňsko-historickému výzkumu / Šťovíček, Jan -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 25 -- Roč. 138 (1995), s. 7-8
Zdroj: ČGS (UNM)
K rekultivaci opuštěných lomů na Příbramsku a Sedlčansku / Hakl, Miroslav -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 56, č. 8 (2001), s. 242-245
Zdroj: ČGS (UNM)
K rešeniju nekotorych gidravličeskich problem gidrouzla Gabčíkovo
K rešeniju otnošenija fatrikuma k severnoj časti veporikuma na osnove korreljacii verchnego paleozoja (zapadnyje Karpaty) / Vozár, Jozef, 1939- -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- No. 80 (1984), s. 175-184
Zdroj: ČGS (UNM)
K-rich magmatism in the Moldanubian Unit, Bohemian Massif - a complex story featuring variably enriched lithospheric mantle melts and their interaction with the crust / Gerdes, Axel, Holub, F.V., Janoušek, Vojtěch -- In: Geolines -- ISBN 1210-9606 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
K-rich Magmatism in the Moldanubian Unit, Bohemian Massif - a Complex Story Featuring Variably Enriched Lithospheric Mantle Melts and their Interaction with the Crust / Gerdes, Axel, Holub, František V., Janoušek, Vojtěch, 1968- -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 16 (2003), p. 48-49
Zdroj: ČGS (UNM)
K rozšíření kvartérních fluviálních sedimentů v údolí Dyje v NP Podyjí (33-22, Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnánice, 34-11, Znojmo, 34-13, Dyjákovice) / Brzák, Martin, Ivan, Antonín, Kirchner, Karel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 21-23
Zdroj: ČGS (UNM)
K rozšíření magmatického zdroje v podloží neogénu na východním Slovensku / Gnojek, Ivan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 2 (1990), s. 191-192
Zdroj: ČGS (UNM)
K rozšíření metalogenetických epoch a genetických typů zrudnění v Maroku / Skácel, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 6 (1991), s. 176-180
Zdroj: ČGS (UNM)
K rozšíření poznatků o kvartérních sedimentech na Červeném kopci v Brně / Demek, J., Havlíček, M., Kirchner, Karel, Lisá, L., Nehyba, S. -- In: Geomorfologický sborník -- ISBN 80-7040-763-8 -- s. 159-163
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG