Listování
od 

K poznání charakteru říční sítě v CHKO Litovelské Pomoraví / Kirchner, Karel, Krejčí, M., Máčka, Zdeněk, Roštínský, P. -- In: Mokřady 2000. Sborník z konference při příležitosti 10. výročí vzniku CHKO Litovelské Pomoraví -- s. 42-45
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
K poznání charakteru říční sítě v CHKO Litovelské Pomoraví / Hrádek, Mojmír, Ivan, Antonín, Kirchner, Karel, Máčka, Zdeněk -- In: Současný stav geomorfologických výzkumů -- ISBN 80-7042-790-6 -- s. 19-21
Zdroj: ČGS (UNM)
K poznání erozních tvarů v korytě potoka Kněhyně v Rožnovské brázdě / Kirchner, Karel, Krejčí, O. -- In: Sborník České geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 104, č. 1 (1999), s. 56-58
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
K poznání evorzně-erozních tvarů v korytě potoka Kněhyně v Rožnovské brázdě / Kirchner, K., Krejčí, Oldřich -- In: Geografie: sborník České geografické společnosti -- ISSN 1212-0014 -- Roč. 104, č. 1 (1999), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
K poznání glaciálních poměrů v krasu severního Bulharska / Horáček, Ivan -- In: Československý kras -- Č. 32 (1982), s. 95-103
Zdroj: ČGS (UNM)
K poznani malakocenoz nekterych geomorfologickych jednotek CHKO Zelezne hory / Kirchner, Karel, Lozek, V., Vasatko, J. -- In: Sbornik referatu z konference k 1. vyroci vyhlaseni CHKO Zelezne hory -- s. 22-27
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
K poznání morfostrukturních rysů reliéfu moravské části Západních Karpat a Panonské pánve / Ivan, A., Kirchner, K., Krejčí, Oldřich -- In: Časopis Geografického ústavu SAV -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 52, č. 3 (2000), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
K poznání morfostrukturních rysů reliéfu moravské části Západních Karpat a Panonské pánve / Ivan, Antonín, Kirchner, Karel, Krejčí, Oldřich, 1958- -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 52, č. 3 (2000), s. 221-230
Zdroj: ČGS (UNM)
K poznání morfostrukturníhc rysů reliéfu moravské části Západních Karpat a Panonské pánve / Ivan, Antonín, Kirchner, Karel, Krejčí, O. -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 52, č. 3 (2000), s. 221-230
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
K poznaniju antropogennych transformacij rel'jefa Češskich srednich gor
K poznatkům z dlouhodobých řad sledování povodňového režimu v povodí Vltavské kaskády / Buchtele, Josef, 1936-, Buchtelová, Marie -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 56, č. 11 (2006), s. 378-380
Zdroj: ČGS (UNM)
K princípu termosifónu termálnych vôd v západných Karpatoch / Fendek, Marián, Franko, Ondrej, 1931- -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 82 (1985), s. 135-155
Zdroj: ČGS (UNM)
K problematice báňského vlastnictví v procesu znárodnění a privatizace těžebního průmyslu / Kadlec, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 10 (1995), s. 299-302
Zdroj: ČGS (UNM)
K problematice biosféry a hydrosféry / Štěpánek, Miroslav -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 33, č. 8 (1983), s. 201-203
Zdroj: ČGS (UNM)
K problematice chemicko-technologického výzkumu bituminózních hornin / Čížek, Pavel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 8-9 (1986), s. 261-262
Zdroj: ČGS (UNM)
K problematice dlouhodobé stability vodní jámy Jeremenko / Aldorf, Josef, Chudek, Miroslaw, Exner, Karel, Majchrzak, Ryszard -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 5 (1995), s. 133-138
Zdroj: ČGS (UNM)
K problematice důlních výbuchů a otřesů - katastrofa na dole Nelson 1934 / Foit, Ferdinand -- In: Studie z dějin hornictví 1 -- s. 37-40
Zdroj: ČGS (UNM)
K problematice fluoru v uhlí / Němec, Jaroslav, Slivka, Vladimír, 1953- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 5, č. 12 (1998), s. 401-402
Zdroj: ČGS (UNM)
K problematice funerálních jeskyní / Svoboda, Jiří A., 1953- -- In: Prehistorické jeskyně : katalogy, dokumenty, studie -- ISBN 80-86023-38-9 -- s. 344-354
Zdroj: ČGS (UNM)
K problematice geochemie surovin vzácných zemin a Yttria / Hoffman, Vladimír, Trdlička, Zdeněk, 1928- -- In: Nerostné suroviny -- Roč. 19, č. 5-6 (1987), s. 88-133
Zdroj: ČGS (UNM)