Listování
od 

K problémům a možnostem rozvoje karotážní interpretace v ropném průzkumu / Těžký, Antonín -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 2 (1989), s. 38-40
Zdroj: ČGS (UNM)
K problémům staroměstského pásma a velkovrbenské klenby / Opletal, Mojmír -- In: Moravskoslezské paleozoikum. Sborník abstraktů -- 4
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
K problémům stavby krystalinického fundamentu v hlubokém podloží Lounska / Váně, Miroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 84-86
Zdroj: ČGS (UNM)
K problémům využití termoelektrických metod v prospekční geologii / Křivánek, Zdeněk, Žáček, Miroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 3 (1988), s. 71-74
Zdroj: ČGS (UNM)
K prognózam primárneho zlatého zrudnenia v pohorí Považský Inovec / Polák, Stanislav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 19, č. 1 (1987), s. 61-68
Zdroj: ČGS (UNM)
K projektu společného využívání mezinárodních bází Georef a Geobase v systému konsorcia specializovaných (geologických) knihoven / Novotný, Jaroslav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 7 (2000), s. 26-29
Zdroj: ČGS (UNM)
K projevu připovrchových a hlubinných nehomogenit v tíhovém poli Karpat / Burda, Miloslav, Plančár, Jozef, Vyskočil, Vincenc, 1929- -- In: Zemská kôra a jej vzťah k nerastným surovinám -- s. 149-151
Zdroj: ČGS (UNM)
K provenienci spodnokarbonských drob použitých jako stavební kámen pro jižní věž kostela sv. Mořice v Olomouci / Bláhová, Zdenka, Dolníček, Zdeněk, Zapletal, Jan -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy -- ISSN 1212-1134 -- Č. 303 (2012), s. 59-66
Zdroj: ČGS (UNM)
K přechodu na nový Světový geodetický systém 1984 / Jurkina, M. I., Pick, Miloš -- In: Geodetický a kartografický obzor -- 50/92, č. 3 (2004), s. 41-45
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
K příčinám poruch staveb v centru města Kladna / Pašek, Jaroslav, Svoboda, Bohumil, Šedivý, Miroslav, Žitný, Ladislav -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 5, č. 2 (2002), s. 15-16
Zdroj: ČGS (UNM)
K připomínkám Ing. I. Herleho / Drozd, Karel -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 4, č. 4 (2001), s. 4
Zdroj: ČGS (UNM)
K přítomnosti a budoucnosti geologických věd / Šibrava, Vladimír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 3 (1993), s. 80-83
Zdroj: ČGS (UNM)
K půlkulatým narozeninám prof. Dr. Zdeňka Pouby, DrSc. / Skácel, Jaroslav, 1928- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 4 (2007), s. 365-366
Zdroj: ČGS (UNM)
K původu ilmenitu ve štěrcích Třebenicka a Jizerské louky / Langrová, Anna, Ulrych, Jaromír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- 4-5 (1997), s. 206-210
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
K původu ilmenitu ve štěrcích Třebenicka a Jizerské louky / Langrová, Anna, Ulrych, Jaromír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 206-210
Zdroj: ČGS (UNM)
K původu některých typů barrandienského svrchního proterozoika / Kříbek, Bohdan, 1946- -- In: Věstník Českého geologického ústavu -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 67, č. 1 (1992), s. 75-78
Zdroj: ČGS (UNM)
K původu rodových jmen některých českých křídových rostlin / Hluštík, Antonín Jiří, 1946- -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 154, č. 2 (1988), s. 90-93
Zdroj: ČGS (UNM)
K původu zlata v aluviálních uloženinách Zlatého potoka u Kraskova v Železných horách / Pašava, Jan, 1957- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 29, č. 3 (1984), s. 287-292, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
K regionálnímu báňsko-historickému výzkumu / Šťovíček, Jan -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 25 -- Roč. 138 (1995), s. 7-8
Zdroj: ČGS (UNM)
K rekultivaci opuštěných lomů na Příbramsku a Sedlčansku / Hakl, Miroslav -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 56, č. 8 (2001), s. 242-245
Zdroj: ČGS (UNM)