Listování
od 

K problematice báňského vlastnictví v procesu znárodnění a privatizace těžebního průmyslu / Kadlec, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 10 (1995), s. 299-302
Zdroj: ČGS (UNM)
K problematice biosféry a hydrosféry / Štěpánek, Miroslav -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 33, č. 8 (1983), s. 201-203
Zdroj: ČGS (UNM)
K problematice chemicko-technologického výzkumu bituminózních hornin / Čížek, Pavel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 8-9 (1986), s. 261-262
Zdroj: ČGS (UNM)
K problematice dlouhodobé stability vodní jámy Jeremenko / Aldorf, Josef, Chudek, Miroslaw, Exner, Karel, Majchrzak, Ryszard -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 5 (1995), s. 133-138
Zdroj: ČGS (UNM)
K problematice důlních výbuchů a otřesů - katastrofa na dole Nelson 1934 / Foit, Ferdinand -- In: Studie z dějin hornictví 1 -- s. 37-40
Zdroj: ČGS (UNM)
K problematice fluoru v uhlí / Němec, Jaroslav, Slivka, Vladimír, 1953- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 5, č. 12 (1998), s. 401-402
Zdroj: ČGS (UNM)
K problematice funerálních jeskyní / Svoboda, Jiří A., 1953- -- In: Prehistorické jeskyně : katalogy, dokumenty, studie -- ISBN 80-86023-38-9 -- s. 344-354
Zdroj: ČGS (UNM)
K problematice geochemie surovin vzácných zemin a Yttria / Hoffman, Vladimír, Trdlička, Zdeněk, 1928- -- In: Nerostné suroviny -- Roč. 19, č. 5-6 (1987), s. 88-133
Zdroj: ČGS (UNM)
K problematice geologické interpretace ultrabazických hornin moravského moldanubika a brunovistulika / Weiss, Jaroslav, 1931-1988 -- In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica-Geologica -- Roč. 83, č. 24 (1985), s. 47-57
Zdroj: ČGS (UNM)
K problematice geologického studia vztahu českého masívu a západních Karpat / Štelcl, Jindřich, 1956- -- In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica-Geologica -- Roč. 83, č. 24 (1985), s. 17-22
Zdroj: ČGS (UNM)
K problematice hlubší stavby Rosicko-oslavanské pánve / Malý, Lubomír, Štelcl, Jindřich, 1923-1990, Weiss, Jaroslav, 1931-1988 -- In: Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách -- s. 173-175
Zdroj: ČGS (UNM)
K problematice hodnocení geologických zásob tuhých fosilních paliv v ČSSR v podmínkách přestavby hospodářského mechanismu / Klener, Jiří -- In: Uhlí -- Roč. 37, č. 3 (1989), s. 131-136
Zdroj: ČGS (UNM)
K problematice jeskynních výplní na Stránské skále (24-32 Brno) / Karásek, Jaromír, Seitl, Luděk -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 38-39
Zdroj: ČGS (UNM)
K problematice karpatu před čelem ždánického příkrovu jihovýchodně od Brna (24-43 Šlapanice) / Brzobohatý, Rostislav, Netoušek, Martin, Stráník, Zdeněk -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 70-74
Zdroj: ČGS (UNM)
K problematice názvů Jestřebohorských uhelných dolů / Jirásek, Václav, 1943- -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 34 (196), s. 73-83
Zdroj: ČGS (UNM)
K problematice oceňování těžebního podniku / Kadlec, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 12 (1995), s. 367-370
Zdroj: ČGS (UNM)
K problematice omezení prašnosti odpadových deponií uhelného a rudného průmyslu. Pokrač. / Podhajský, Miroslav -- In: Hnědé Uhlí -- ISSN 0322-9548 -- Č. 3 (1983), s. 38-45
Zdroj: ČGS (UNM)
K problematice omezení prašnosti odpadových deponií uhelného a rudného průmyslu. První část / Podhajský, Miroslav -- In: Hnědé Uhlí -- ISSN 0322-9548 -- Č. 2 (1983), s. 37-45
Zdroj: ČGS (UNM)
K problematice pleistocenního zalednění pohoří Chamar-Daban / Kolejka, Jaromír, 1954- -- In: Sborník prací Geografického ústavu Československé akademie věd -- Č. 14 (1987), s. 147-168
Zdroj: ČGS (UNM)
K problematice polychlorovaných bifenylů ve vodách / Véber, Karel, Zahradník, Jarka -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 33, č. 9 (1983), s. 249
Zdroj: ČGS (UNM)