Listování
od 

K problematice oceňování těžebního podniku / Kadlec, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 12 (1995), s. 367-370
Zdroj: ČGS (UNM)
K problematice omezení prašnosti odpadových deponií uhelného a rudného průmyslu. Pokrač. / Podhajský, Miroslav -- In: Hnědé Uhlí -- ISSN 0322-9548 -- Č. 3 (1983), s. 38-45
Zdroj: ČGS (UNM)
K problematice omezení prašnosti odpadových deponií uhelného a rudného průmyslu. První část / Podhajský, Miroslav -- In: Hnědé Uhlí -- ISSN 0322-9548 -- Č. 2 (1983), s. 37-45
Zdroj: ČGS (UNM)
K problematice pleistocenního zalednění pohoří Chamar-Daban / Kolejka, Jaromír, 1954- -- In: Sborník prací Geografického ústavu Československé akademie věd -- Č. 14 (1987), s. 147-168
Zdroj: ČGS (UNM)
K problematice polychlorovaných bifenylů ve vodách / Véber, Karel, Zahradník, Jarka -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 33, č. 9 (1983), s. 249
Zdroj: ČGS (UNM)
K problematice posuzování efektivnosti a rizik realizace náhradních výrobních programů v uranovém průmyslu / Karpíšek, Jindřich -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 7 (1994), s. 246-250
Zdroj: ČGS (UNM)
K problematice původu jantaru v archeologických vykopávkách na Moravě / Mátl, Václav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 1, č. 1 (1993), s. 21
Zdroj: ČGS (UNM)
K problematice režimu napjatých zvodní / Krásný, Jiří -- In: V. hydrogeologická konference : sborník referátů : Gottwaldov 1970 -- s. 330-346
Zdroj: ČGS (UNM)
K problematice rozhodování o útlumu těžby v OKR
K problematice specializovaných geologických exkurzí a terénních cvičení / Novák, Václav, 1945-, Pavlíček, Václav -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 39, č. 9 (1988), s. 331-333
Zdroj: ČGS (UNM)
K problematice stanovení anorganických složek v kontaminovaných vodách / Čížek, Zdeněk, Janoušek, Ivan -- In: Sborník referátů ze semináře Vzorkování a analýza kontaminovaných vod, Praha, 5.6.1997 -- s. 23-38
Zdroj: ČGS (UNM)
K problematice stáří sedimentů údolních niv moravskoslezských řek / Czudek, Tadeáš -- In: Niva z multidisciplinárního pohledu II -- s. 15-17
Zdroj: ČGS (UNM)
K problematice stupňového členění kvartéru / Tyráček, Jaroslav, 1931- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 32, č. 3 (1987), s. 225-227
Zdroj: ČGS (UNM)
K problematice tak zvaných meteoritových kráterů / Květ, Radan, 1928- -- In: Zpr. Geogr. Úst. ČSAV -- ISSN 0375-6122 -- Roč. 23, č. 2 (1986), s. 37-42
Zdroj: ČGS (UNM)
K problematice tak zvaných meteoritových kráterů / Květ, Radan, 1928- -- In: Zprávy Geografického ústavu ČSAV -- ISSN 0375-6122 -- Roč. 23, č. 2 (1986), s. 37-42
Zdroj: ČGS (UNM)
K problematice technického řešení přehrady Karolinka / Bilík, Milan, 1925- -- In: Vodní hospodářství. Řada A -- Roč. 33, č. 6 (1983), s. 157-164
Zdroj: ČGS (UNM)
K problematice ukládání radioaktivního odpadu v Českém masívu / Moldan, Bedřich, 1935- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 12 (1987), s. 370
Zdroj: ČGS (UNM)
K problematice určování a zvyšování efektivnosti geologických prací / Linhart, Ivan -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s. 279-283
Zdroj: ČGS (UNM)
K problematice výskytu stříbrných kyzů na příbramském uranovém ložisku / Litochleb, Jiří, Pauliš, Petr, 1956-, Skála, Roman -- In: Stříbrné minerální asociace v Československu -- s. 91-92
Zdroj: ČGS (UNM)
K problematice vývoje krytosemenných rostlin