Listování
od 

K problematike vyhľadávania medenoporfýrových rúd v SSR / Knésl, Juraj, Knéslová, Alžběta, Maťová, Viera, Velký, Pavol -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 1 (1986), s. 9-12
Zdroj: ČGS (UNM)
K problematike výpočtu prietokovej kapacity ohradzovaných tokov na Východoslovenskej nížine / Baryšnikov, Nikolaj Borisovič, Brehuv, Ján -- In: Vodní hospodářství. Řada A -- Roč. 39, č. 6 (1989), s. 149-154
Zdroj: ČGS (UNM)
K probleme lëssa i lëssovych otloženij v dolinach rek Poprad i Torisa v vostočnoj Slovakii
K probleme medirovanija plotnostnych razdelov litosfery
K probléme vzaimodejstvij meždu strukturoj i karstovenijem
K problémom distribuce gália a germánia na polymetalickom ložisku Banská Štiavnica / Andráš, Peter, Hrnčárová, Mária, Křižáni, Ivan -- In: Rudy -- Roč. 39, č. 5/6 (1991), s. 103-105
Zdroj: ČGS (UNM)
K problému abnormálních jevů ve vývoji hnědouhelné sloje u Mostu a Bíliny / Váně, Miroslav -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 37, č. 3 (1992), s. 229-232
Zdroj: ČGS (UNM)
K problému genetickej a štruktúrnej pozície scheelitvého zrudnenia v Jasení / Petro, Milan -- In: Geológia a surovinové zdroje kryštalinika. Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria -- s. 59
Zdroj: ČGS (UNM)
K problému hiátů v karbonu středočeských pánví / Pešek, Jiří, 1936- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 58, č. 3 (1983), s. 185-187
Zdroj: ČGS (UNM)
K problému košickej štrkovej formácie, kvartéru a svahových deformácií pri východnom okraji Košíc / Janočko, Juraj, Karoli, Stanislav, Spišák, Zoltán -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 17-22
Zdroj: ČGS (UNM)
K problému modelovania hustotných rozhraní litosféry
K problému molekulární vody a iontů OH- resp. H3O+ ve struktuře křemičitanů uranylu ze skupiny uranofanu / Čejka, Jiří -- In: 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů -- s. 82-84
Zdroj: ČGS (UNM)
K problému příkrovové stavby v evroských variscidách, zvláště na Moravě / Dvořák, Jaroslav, 1932- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 1 (1986), s. 93-98, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
K problému původu zlata ve starých rýžoviskách v Rychlebských horách a na Staroměstsku / Skácel, Jaroslav, 1928- -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 57, č. 2 (2008), s. 179-184
Zdroj: ČGS (UNM)
K problému "sonnenbrandu" / Cajz, Vladimír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 24-25
Zdroj: ČGS (UNM)
K problému určování tvaru Země / Pick, Miloš -- In: Geodetický a kartografický obzor -- 46/48, č. 4 (2000), s. 69-72
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
K problému zajišťování ekonomické úspěšnosti průzkumu ložisek nerostných surovin / Sitenský, Ivo, Soukup, Blahomil, Vaněček, Mirko -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s. 267-270
Zdroj: ČGS (UNM)
K problémům a možnostem rozvoje karotážní interpretace v ropném průzkumu / Těžký, Antonín -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 2 (1989), s. 38-40
Zdroj: ČGS (UNM)
K problémům staroměstského pásma a velkovrbenské klenby / Opletal, Mojmír -- In: Moravskoslezské paleozoikum. Sborník abstraktů -- 4
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
K problémům stavby krystalinického fundamentu v hlubokém podloží Lounska / Váně, Miroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 84-86
Zdroj: ČGS (UNM)