Listování
od 

K rozvoji rudného hornictví v ČSSR / Pták, Josef -- In: Mineralogie a petrografie, jejich úloha v geologických vědách, celospolečenský význam z hlediska závěru XVI. sjezdu KSČ -- s. 45-47
Zdroj: ČGS (UNM)
K rozvoju vedy a výskumu Environmentánej sekcie Prírodovedeckej fakulty UK / Seko, Lucian -- In: Životné prostredie -- ISSN 0044-4863 -- Roč. 26, č. 4 (1992), s. 183-184
Zdroj: ČGS (UNM)
K rudnímu ložisku v Křižanovicích / Vodička, Jindřich -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 8-9 (1983), s. 259
Zdroj: ČGS (UNM)
K sedemdesiarinám prof. RNDr. Jakuba Kamenického, DrSc. / Grecula, Pavol -- In: Mineralia slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 19, č. 2 (1987), s. 285-287
Zdroj: ČGS (UNM)
K sedemdesiatinám prof. RNDr. Vojtecha Zorkovského / Rozložník, Ladislav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 1 (1990), s. 89-90
Zdroj: ČGS (UNM)
K sedemdesiatinám RNDr. Bartolomeje Leška, DrSc.
K sedmdesátinám akademika Bohuslava Cambela / Štelcl, Jindřich -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae brunensis -- Roč. 20, č. 6 (1990), s. 285-286
Zdroj: ČGS (UNM)
K sedmdesátinám doc. ing. Dušana Němce / Houzar, Stanislav, Novák, Milan, 1952- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 288-295
Zdroj: ČGS (UNM)
K sedmdesátinám doc. RNDr. J.Skácela, CSc / Fojt, Bohuslav -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 47, č. 2 (1998), s. 190-192
Zdroj: ČGS (UNM)
K sedmdesátinám Doc. RNDr. Pavla Povondry, DrSc. / Čech, František -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 2 (1994), s. 173-174
Zdroj: ČGS (UNM)
K sedmdesátinám dr. Z. Šulcka -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 69, č. 4 (1994), s. 12
Zdroj: ČGS (UNM)
K sedmdesátinám geologa dr. Bohuše Zítka / Skácel, Jaroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 1 (2001), s. 58-59
Zdroj: ČGS (UNM)
K sedmdesátinám Ing. Jiřího Čejky, DrSc. / Litochleb, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 303-310
Zdroj: ČGS (UNM)
K sedmdesátinám Jiřího Čejky / Stloukal, Milan -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 168, č. 1-4 (1999), s. 21-24
Zdroj: ČGS (UNM)
K sedmdesátinám prof. ing. Miloslava Dopity, DrSc. / Dvořák, Petr -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 5, č. 12 (1998), s. 407
Zdroj: ČGS (UNM)
K sedmdesátinám prof. RNDr. Ivo Chlupáče, DrSc. / Turek, Vojtěch -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 171, č. 1-4 (2002), s. 12-14
Zdroj: ČGS (UNM)
K sedmdesátinám prof. RNDr. Josefa Staňka, CSc. / Novák, Milan, 1952-, Povondra, Pavel, 1924- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 313-314
Zdroj: ČGS (UNM)
K sedmdesátinám prof. RNDr. Rudolfa Rosta / Čech, František, 1929-1995 -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 27, č. 3 (1982), s. 320-321
Zdroj: ČGS (UNM)
K sedmdesátinám prof. RNDr. Vladimíra Homoly, CSc. / Grmela, Arnošt -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 37, č. 2 (1992), s. 179
Zdroj: ČGS (UNM)
K sedmdesátinám Prof. RNDr. Zdeňka V. Špinara, DrSc. / Roček, Zbyněk, 1945- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 2 (1986), s. 212
Zdroj: ČGS (UNM)