Listování
od 

K sedmdesátinám RNDr. Mojmíra Eliáše, CSc. / Vašíček, Zdeněk, 1937- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 48, č. 1 (2002), s. 149-151
Zdroj: ČGS (UNM)
K sedmdesátinám RNDr. Oldřicha Vody, CSc. / Skácel, Jaroslav, 1928- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 5 (2004), s. 398-399
Zdroj: ČGS (UNM)
K sedmdesátým narozeninám Zdeňka Doubka / Štamberg, Stanislav, 1949- -- In: Acta Musei reginaehradecensis. Series A, Scientiae naturales -- ISSN 0439-6812 -- Roč. 30 (2004), s. 123
Zdroj: ČGS (UNM)
K současnému stavu a prozkoumanosti Javoříčského a Mladečského krasu / Morávek, Rostislav -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy -- ISSN 1212-1134 -- Č. 289-291 (2007), s. 25-41
Zdroj: ČGS (UNM)
K současnému stavu poznání barremsko-aptských amonitů z godulské facie slezské jednotky v Moravských Beskydech (vnější Karpaty, Česká republika) / Vašíček, Zdeněk -- In: Acta Musei Beskydensis -- Roč. 2, č. 1 (2009), s. 59-73
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
K současnému stavu vývoje krasu ve vápencovém lomu na lokalitě Vitošov. Příspěvek k poznání vývoje a charakteru krasu ložiska vitošovských vápenců za sledované období 2012-2013 / Morávek, Rostislav, 1947- -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy -- ISSN 1212-1134 -- Č. 305 (2013), s. 127-136
Zdroj: ČGS (UNM)
K současnosti a dalšímu vývoji hornických muzeí / Majer, Jiří -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 19 -- Roč. 109 (1987), s. 273-281
Zdroj: ČGS (UNM)
K současným formám sběratelství minerálů / Morávek, Rostislav -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 14, č. 10 (1989), s. 609-614
Zdroj: ČGS (UNM)
K současným možnostem ukládání a využívání odpadů v dolech ostravsko-karvinského revíru / Grygárek, Jiří, 1934-, Požár, Josef -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 8, č. 2 (2001), s. 10-14
Zdroj: ČGS (UNM)
K stému výročí narození akademika A. E. Fresmana / Staněk, Josef, 1928- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 29, č. 1 (1984), s. 107-108
Zdroj: ČGS (UNM)
K stému výročí narození Dr. Josefa Soukupa / Ziegler, Václav, 1944- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 47, č. 1-4 (2003), s. 11-12
Zdroj: ČGS (UNM)
K stému výročí narození Jaroslava Kokty / Staněk, Josef, 1928- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 5 (2004), s. 339-341
Zdroj: ČGS (UNM)
K stému výročiu narodenia akademika A. E. Fersmana / Kipikašová, Soňa -- In: Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach. Prírodné vedy -- Č. 26 (1986), s. 173-175
Zdroj: ČGS (UNM)
K strategii vyhĺadávania Au rúd na území Slovenska / Knésl, Juraj -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 3-4 (1992), s. 332
Zdroj: ČGS (UNM)
K stratigrafii hraničných jursko-kriedových súvrství v doline Hlboč (vysocká jednotka krížňanského príkrovu, Malé Karpaty) / Halásová, Eva, Michalík, Jozef, Reháková, Daniela, 1955- -- In: Biostratigrafické a sedimentologické studie v mezozoiku Českého masívu a Západních Karpat. 1 -- s. 183-204
Zdroj: ČGS (UNM)
K súčasnému stavu kvantitatívnej interpretácie v geofyzikálnom komplexe / Kucharič, Ľudovít, Steiner, Andrej -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 8 (1989), s. 252-253
Zdroj: ČGS (UNM)
K světovému trendu rudného hornictví a situaci v ČR / Havelka, Jaroslav, 1931- -- In: Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí : seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK -- s. 27-30
Zdroj: ČGS (UNM)
K šedesátinám doc. Ing. Jiřího Škopka, CSc. / Pašek, Jaroslav -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 28, č. 2 (1983), s. 218
Zdroj: ČGS (UNM)
K šedesátinám doc. ing. Karla Müllera, CSc. / Hofrichterová, Libuše, Palas, Miroslav -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 34, č. 2 (1989), s. 212
Zdroj: ČGS (UNM)
K šedesátinám Doc. Ing. RTDr. RNDr. Borise Hrušky, Drsc. / Kužvart, Miloš, Laštovička, Zdeněk, 1940- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 2 (1986), s. 215
Zdroj: ČGS (UNM)