Listování
od 

K sedmdesátinám akademika Bohuslava Cambela / Štelcl, Jindřich -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae brunensis -- Roč. 20, č. 6 (1990), s. 285-286
Zdroj: ČGS (UNM)
K sedmdesátinám doc. ing. Dušana Němce / Houzar, Stanislav, Novák, Milan, 1952- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 288-295
Zdroj: ČGS (UNM)
K sedmdesátinám doc. RNDr. J.Skácela, CSc / Fojt, Bohuslav -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 47, č. 2 (1998), s. 190-192
Zdroj: ČGS (UNM)
K sedmdesátinám Doc. RNDr. Pavla Povondry, DrSc. / Čech, František -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 2 (1994), s. 173-174
Zdroj: ČGS (UNM)
K sedmdesátinám dr. Z. Šulcka -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 69, č. 4 (1994), s. 12
Zdroj: ČGS (UNM)
K sedmdesátinám geologa dr. Bohuše Zítka / Skácel, Jaroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 1 (2001), s. 58-59
Zdroj: ČGS (UNM)
K sedmdesátinám Ing. Jiřího Čejky, DrSc. / Litochleb, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 303-310
Zdroj: ČGS (UNM)
K sedmdesátinám Jiřího Čejky / Stloukal, Milan -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 168, č. 1-4 (1999), s. 21-24
Zdroj: ČGS (UNM)
K sedmdesátinám prof. ing. Miloslava Dopity, DrSc. / Dvořák, Petr -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 5, č. 12 (1998), s. 407
Zdroj: ČGS (UNM)
K sedmdesátinám prof. RNDr. Ivo Chlupáče, DrSc. / Turek, Vojtěch -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 171, č. 1-4 (2002), s. 12-14
Zdroj: ČGS (UNM)
K sedmdesátinám prof. RNDr. Josefa Staňka, CSc. / Novák, Milan, 1952-, Povondra, Pavel, 1924- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 313-314
Zdroj: ČGS (UNM)
K sedmdesátinám prof. RNDr. Rudolfa Rosta / Čech, František, 1929-1995 -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 27, č. 3 (1982), s. 320-321
Zdroj: ČGS (UNM)
K sedmdesátinám prof. RNDr. Vladimíra Homoly, CSc. / Grmela, Arnošt -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 37, č. 2 (1992), s. 179
Zdroj: ČGS (UNM)
K sedmdesátinám Prof. RNDr. Zdeňka V. Špinara, DrSc. / Roček, Zbyněk, 1945- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 2 (1986), s. 212
Zdroj: ČGS (UNM)
K sedmdesátinám RNDr. Dušana Kopy / Fojt, Bohuslav, 1929- -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 54, č. 1 (2005), s. 93-94
Zdroj: ČGS (UNM)
K sedmdesátinám RNDr. Mojmíra Eliáše, CSc. / Vašíček, Zdeněk, 1937- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 48, č. 1 (2002), s. 149-151
Zdroj: ČGS (UNM)
K sedmdesátinám RNDr. Oldřicha Vody, CSc. / Skácel, Jaroslav, 1928- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 5 (2004), s. 398-399
Zdroj: ČGS (UNM)
K sedmdesátým narozeninám Zdeňka Doubka / Štamberg, Stanislav, 1949- -- In: Acta Musei reginaehradecensis. Series A, Scientiae naturales -- ISSN 0439-6812 -- Roč. 30 (2004), s. 123
Zdroj: ČGS (UNM)
K současnému stavu a prozkoumanosti Javoříčského a Mladečského krasu / Morávek, Rostislav -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy -- ISSN 1212-1134 -- Č. 289-291 (2007), s. 25-41
Zdroj: ČGS (UNM)
K současnému stavu poznání barremsko-aptských amonitů z godulské facie slezské jednotky v Moravských Beskydech (vnější Karpaty, Česká republika) / Vašíček, Zdeněk -- In: Acta Musei Beskydensis -- Roč. 2, č. 1 (2009), s. 59-73
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG