Listování
od 

K stému výročí narození akademika A. E. Fresmana / Staněk, Josef, 1928- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 29, č. 1 (1984), s. 107-108
Zdroj: ČGS (UNM)
K stému výročí narození Dr. Josefa Soukupa / Ziegler, Václav, 1944- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 47, č. 1-4 (2003), s. 11-12
Zdroj: ČGS (UNM)
K stému výročí narození Jaroslava Kokty / Staněk, Josef, 1928- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 5 (2004), s. 339-341
Zdroj: ČGS (UNM)
K stému výročiu narodenia akademika A. E. Fersmana / Kipikašová, Soňa -- In: Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach. Prírodné vedy -- Č. 26 (1986), s. 173-175
Zdroj: ČGS (UNM)
K strategii vyhĺadávania Au rúd na území Slovenska / Knésl, Juraj -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 3-4 (1992), s. 332
Zdroj: ČGS (UNM)
K stratigrafii hraničných jursko-kriedových súvrství v doline Hlboč (vysocká jednotka krížňanského príkrovu, Malé Karpaty) / Halásová, Eva, Michalík, Jozef, Reháková, Daniela, 1955- -- In: Biostratigrafické a sedimentologické studie v mezozoiku Českého masívu a Západních Karpat. 1 -- s. 183-204
Zdroj: ČGS (UNM)
K súčasnému stavu kvantitatívnej interpretácie v geofyzikálnom komplexe / Kucharič, Ľudovít, Steiner, Andrej -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 8 (1989), s. 252-253
Zdroj: ČGS (UNM)
K světovému trendu rudného hornictví a situaci v ČR / Havelka, Jaroslav, 1931- -- In: Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí : seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK -- s. 27-30
Zdroj: ČGS (UNM)
K šedesátinám doc. Ing. Jiřího Škopka, CSc. / Pašek, Jaroslav -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 28, č. 2 (1983), s. 218
Zdroj: ČGS (UNM)
K šedesátinám doc. ing. Karla Müllera, CSc. / Hofrichterová, Libuše, Palas, Miroslav -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 34, č. 2 (1989), s. 212
Zdroj: ČGS (UNM)
K šedesátinám Doc. Ing. RTDr. RNDr. Borise Hrušky, Drsc. / Kužvart, Miloš, Laštovička, Zdeněk, 1940- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 2 (1986), s. 215
Zdroj: ČGS (UNM)
K šedesátinám doc. RNDr. Miroslava Štemproka, CSc / Pouba, Zdeněk, 1922- -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Roč. 38, č. 1-2 (1993), s. 127
Zdroj: ČGS (UNM)
K šedesátinám docenta RNDr. Miloše Kužvarta, CSc. / Hruška, Boris, Laštovička, Zdeněk, 1940- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 34, č. 1 (1989), s. 107
Zdroj: ČGS (UNM)
K šedesátinám Ing. Jaroslava Paška, Csc. / Rybář, Jan -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 33, č. 4 (1988), s. 430-434
Zdroj: ČGS (UNM)
K šedesátinám Ing. Tomáše Jarchovského, Csc. / Reichmann, František -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 63, č. 6 (1988), s. 354-356
Zdroj: ČGS (UNM)
K šedesátinám Ing. Vlastimila Myslila, CSc. / Šilar, Jan, 1926- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 59, č. 5 (1984), s. 315-317
Zdroj: ČGS (UNM)
K šedesátinám Josefa Sekyry / Rubín, Josef, 1926- -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 93, č. 1 (1988), s. 61-63, 2 fot. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
K šedesátinám Miloslava Černého / Květoň, Petr, Pouba, Zdeněk, 1922- -- In: Výběr Prací (Geoindustria) -- Roč. 15 (1987), s. 7-11
Zdroj: ČGS (UNM)
K šedesátinám PhDr. Jaroslava Sládka, CSc. / Balatka, Břetislav, 1931- -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 91, č. 1 (1986), s. 55-58
Zdroj: ČGS (UNM)
K šedesátinám prof. Ing. Jana Gruntoráda, DrSc / Marek, František -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 1 (1988), s. 3-11
Zdroj: ČGS (UNM)